Loon
Loonschalen

Je functie is ingedeeld in een functiegroep (A t/m E).  Afhankelijk van deze functiegroep verdien je per 1 september 2021 minimaal een van de onderstaande bedragen.

Loonschalen per week
Loonschalen per week per 1 september 2021

 

loonschaal per maand
Loonschalen per maand per 1 september 2021

 

B1 loonschalen
B1 loonschalen per 1 september 2021

 

De maandlonen worden berekend door de weeklonen te vermenigvuldigen met factor 4,348.
De werkgever kent de werknemer vanaf 21 jaar jaarlijks een periodiek toe tot de minimum periodiek behorende bij de functiegroep.
 

Werknemers die een dienstverband zijn aangegaan voor minder dan de in de onderneming normaal geldende arbeidsduur, hebben naar verhouding recht op bovenstaande lonen.

Loon tijdens ziekte (artikel 84)

Gedurende het eerste jaar van ziekte krijg je 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief de toeslagen die je normaal gesproken ontvangt.

Ben je na 1 jaar nog steeds ziek, dan krijg je 70% van je loon.

Ben je gedeeltelijk ziek, dan krijg je  100% betaald over de uren die je wel werkt. Je krijgt in het tweede jaar 70% voor de uren die je niet kunt werken.

Heb je vragen over je loon, dan kun je contact opnemen met de Vakraad , FNV of CNV Vakmensen.