Loon
Loonschalen

Je functie is ingedeeld in een functiegroep (A t/m E).  Afhankelijk van deze functiegroep verdien je minimaal een van de onderstaande bedragen.

Loonschalen, bruto  per week
Loonschalen, bruto per week
Loonschalen per maand
Loonschalen bruto per maand
Loonschalen BBL
B1 Loonschaal voor Basisberoepsopleiding of Vakopleiding via de BBL

 

Loon tijdens ziekte (artikel 84)

Gedurende het eerste jaar van ziekte krijg je 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief de toeslagen die je normaal gesproken ontvangt.

Ben je na 1 jaar nog steeds ziek, dan krijg je 70% van je loon.

Ben je gedeeltelijk ziek, dan krijg je  100% betaald over de uren die je wel werkt. Je krijgt in het tweede jaar 70% voor de uren die je niet kunt werken.

Heb je vragen over je loon, dan kun je contact opnemen met de Vakraad , FNV of CNV Vakmensen.