Loon
Loonschalen

Sinds januari zijn de lonen in de interieurbouw en meubelindustrie ingedeeld in de schalen A tot en met G. Afhankelijk van je functiegroep verdien je per 1 januari 2023 minimaal een van de onderstaande bedragen.

weekloon 1-1-2023
Loonschalen per week per 1 januari 2023

 

Per maand komt dat neer op de volgende bedragen:

maandloon 1-1-2023
Loonschalen per maand per 1 januari 2023

 

De jeugdschalen zien er als volgt uit:

weekschaal jeugd 1-2-2023
Jeugdschaal per week per 1 januari 2023

 

jeugdschaal 1-2-2023
Jeugdschaal per maand per 1 februari 2023

 

jeugdschaal 10-1-2023
Jeugdschaal per maand per 1 januari 2023

 

De B1 loonschalen zien er als volgt uit:

B1 1-1-2023
B1 loonschaal per 1 januari 2023

 

De maandlonen worden berekend door de weeklonen te vermenigvuldigen met factor 4,348.
De werkgever kent de werknemer vanaf 21 jaar jaarlijks een periodiek toe tot de minimum periodiek behorende bij de functiegroep.
 

Werknemers die een dienstverband zijn aangegaan voor minder dan de in de onderneming normaal geldende arbeidsduur, hebben naar verhouding recht op bovenstaande lonen.

Loon tijdens ziekte (artikel 84)

Gedurende het eerste jaar van ziekte krijg je 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief de toeslagen die je normaal gesproken ontvangt.

Ben je na 1 jaar nog steeds ziek, dan krijg je 70% van je loon.

Ben je gedeeltelijk ziek, dan krijg je  100% betaald over de uren die je wel werkt. Je krijgt in het tweede jaar 70% voor de uren die je niet kunt werken.

Heb je vragen over je loon, dan kun je contact opnemen met de Vakraad , FNV of CNV Vakmensen.

Functie-indeling

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw loongebouw in werking getreden en zijn de functiegroep F en G toegevoegd. Die zien er als volgt uit:

F:

  • Medewerker Verkoop/Inkoop
  • Teamleider/Werkplaatschef

 

G:

  • Tekenaar
  • Werkvoorbereider
  • Calculator
  • Projectmanager
  • Manager

De grootste verandering hierin is dat de functies werkvoorbereider, tekenaar en calculator voortaan onder G worden ingedeeld in plaats van onder E.

Indelen in functiegroep en treden
Vanaf 1 januari 2022 moet je functie in de functiegroepen en het loongebouw worden ingedeeld.

Hoe gebeurt dat?
Je functie moet worden ingedeeld in functiegroep A tot en met G. 

Indeling in trede:
In welke trede je vervolgens komt, hangt af van het loon dat je verdient. Tot en met 20 jaar gelden er nog jeugdlonen.

Als werknemer word je ingedeeld in de trede die zo dicht mogelijk tegen het loon van de loonschaal van 1 januari 2022 zit. Het loon is minimaal daaraan gelijk. Valt je loon tussen 2 treden in, dan moet je in de hogere trede worden ingedeeld.

Ontvang je een loon dat boven de loonschalen ligt, dan vindt er geen indeling in een trede plaats.

Nieuwe werknemers in een onderneming of de sector of starters in een functie worden op basis van hun ervaring in de functie in een trede ingedeeld.

Overgangsbepaling 2022
Er is een overgangsbepaling voor werknemers die op 1 januari in trede 0 of 1 worden ingedeeld. Zij krijgen er in januari direct 2 treden bij. Deze regeling geldt alleen in 2022.

Als je na inschaling in het nieuwe loongebouw wordt ingedeeld in trede 0 of 1, verhoogt je werkgever je loon op 1 januari 2022 met 2 treden.