Pensioen
Belangrijkste bepalingen pensioenregeling 2020

Als je werkt bij een onderneming in de Meubelindustrie en Interieurbouw dan bouw je pensioen op bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, ook wel Pensioenfonds Meubel.

De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat je pensioen wordt berekend over het loon dat je gemiddeld hebt verdiend in de tijd die je in de sector werkte. Als je met pensioen gaat, krijg je van Pensioenfonds Meubel levenslang een pensioenuitkering.

Voor al je vragen over je pensioen kun je terecht bij Pensioenfonds Meubel/Centric of  088-919 38 01 (op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur) of info@meubelpensioen.nl.

Dit zijn de belangrijkste bepalingen van onze pensioenregeling in 2020:

Pensioengevend loon en franchise

Omdat je later ook AOW via de overheid ontvangt, bouw je geen pensioen op over je gehele pensioengevend loon. Er wordt een bedrag van afgetrokken, dat noemen we de franchise. De franchise is vanaf 2020 € 14.729. Het bedrag dat dan overblijft noemen we de pensioengrondslag.

Je bouwt pensioen op over je loon tot het maximum pensioengevend loon. Het maximale pensioengevend loon is in 2020 € 61.405.  Boven dit bedrag kun je pensioen opbouwen in een excedentregeling. Dit is een soort aanvullende pensioenregeling voor werknemers met hoge inkomens. 

Pensioenpremie

De verschuldigde premie in 2020 bedraagt 23,7% van de pensioengrondslag. Dit is dus je pensioengevend loon min de franchise. Je werkgever betaalt hiervan de helft.

Pensioenleeftijd 68 jaar

De pensioenrichtleeftijd bij ons fonds is 68 jaar. Deze nieuwe pensioenleeftijd geldt voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Je bent niet verplicht om tot je 68e te werken. Je werkt in principe tot de AOW gerechtigde leeftijd. Je kunt ervoor kiezen eerder of later met pensioen te gaan.

Opbouwpercentage

Met dit percentage kun je berekenen met welk bedrag je pensioen elk jaar groeit. Vanaf 2020 bouw je jaarlijks  1,72% ouderdomspensioen op over je pensioengrondslag.

Meer informatie over je pensioen vind je op de werknemerspagina’s van Pensioenfonds Meubel.

 

Compensatie pensioenopbouw 58+ (80-90-100-regeling,  dag minder werken)

Als je in 2020 58 wordt, bereik je binnen 10 jaar de pensioenrichtleeftijd. Je kunt dan met onbetaald verlof minder gaan werken. Om je pensioenopbouw op niveau te houden, kun je dan een compensatie krijgen. Dit is  maximaal 20% van de jaarpremie die bij je laatste pensioengevende loon hoorde, voordat je minder ging werken.

Eerder of later met pensioen

Wil je eerder stoppen met werken? Of juist langer doorwerken? Je kunt vanaf 5 jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen. En je kunt je pensioen uitstellen tot uiterlijk 70 jaar. Het is dan wel de bedoeling dat je in interieurbouw of meubelindustrie blijft werken. Eerder of later met pensioen gaan heeft wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen.

Deeltijdpensioen

Ga je bijna met pensioen maar wil je niet meteen stoppen met werken? Dan kun je kiezen voor deeltijdpensioen. Je gaat dan bijvoorbeeld 1 dag met pensioen. En de andere 4 dagen blijf je werken. Voor de dag dat je met pensioen gaat, krijg je een pensioenuitkering. Voor de dagen dat je werkt, bouw je nog pensioen op.

Pensioen uitruilen

Heb je voor 2012 deelgenomen aan de pensioenregeling? Dan heb je naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen opgebouwd. Je kunt dit partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Je kunt hiervoor kiezen als je partner zelf een goed pensioen heeft of als je geen partner meer hebt.

Andersom kan ook, als er bijvoorbeeld te weinig partnerpensioen is voor je partner wanneer je komt te overlijden. Dan kun je een deel van je ouderdomspensioen ruilen tegen extra partnerpensioen. 

Je kunt deze keuze maar 1 keer maken, namelijk als je met pensioen gaat. Je kunt deze keuze niet meer ongedaan maken.

Hoger of lager pensioen

Je kunt de hoogte van je pensioenuitkering aanpassen. Wil je beginnen met een hoger pensioen? Dat kan, maar dat betekent wel dat je later een lager ouderdomspensioen krijgt. Voorwaarde is dat je laagste pensioenuitkering minimaal gelijk is aan 75% van de hoogste pensioenuitkering. 

Je kunt deze keuze maar 1 keer maken, namelijk als je met pensioen gaat. Je maakt deze keuze voor 5 of 10 jaar.

Meer regelingen

Het pensioenfonds kent ook regelingen die een voorziening bieden in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof en meer. Als je precies wilt weten welke regelingen er zijn en waar je aan toe bent, kijk dan op www.meubelpensioen.nl en log in met je DigiD.