Ziek zijn
Verzuimprotocol

Als je een griepje hebt dan meld je je een dag ziek. Maar wat moet je doen als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt of als je een ongeval hebt gehad waardoor je je werk langere tijd niet meer kunt werken? Alle afspraken die zijn gemaakt over werk en ziek zijn, zijn opgeschreven in het verzuimprotocol.

De belangrijkste afspraken op een rijtje:

  • Je werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en je re-integratie. Daarbij moet hij zich laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. 
  • Je meldt je altijd eerst ziek bij je werkgever. Je hoeft hem of haar overigens niet te vertellen wat de aard van je ziekte. Als je verwacht langere tijd niet te kunnen werken, kun je je werkgever vragen om een afspraak bij de bedrijfsarts. Je kunt ook zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts. Je hebt namelijk het recht om de bedrijfsarts te bezoeken als je vragen hebt over je gezondheid in relatie tot je werkzaamheden. 
  • De bedrijfsarts adviseert jou en je werkgever wanneer en hoe je kunt terugkeren in je eigen functie met alle daarbij behorende taken en werkzaamheden. Pas als blijkt dat je je werk vanwege beperkingen tijdelijk of helemaal niet meer kunt doen, dan moet je werkgever actief op zoek naar andere passende werkzaamheden die zoveel mogelijk aansluiten bij jouw kennis, ervaring en beperkingen. Het kan zijn dat er aanpassingen aan het werk of de werkplek nodig zijn of dat je bij een ander bedrijf re-integreert als er geen passend werk is. Denk bij aanpassingen van het werk aan flexibele werktijden, parttime werken, bepaalde taken weglaten of toevoegen of thuiswerken. Als je werkplek moet worden aangepast dan kan je werkgever daar een subsidie voor aanvragen.

 

Loon tijdens ziekte

​​​​​​Gedurende het eerste jaar van ziekte krijg je 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief de toeslagen die je normaal gesproken ontvangt.

Ben je na 1 jaar nog steeds ziek dan krijg je 70% van je loon.

Ben je gedeeltelijk ziek, dan krijg je 100% betaald over de uren die je wel werkt. Je krijgt in het tweede jaar 70% voor de uren die je niet kunt werken (artikel 84).

 

Aanvulling op een WAO of WIA- uitkering

Als je recht hebt op een WAO of een WIA-uitkering, dan kun je bij het Pensioenfonds een aanvullende uitkering krijgen. Neem hierover contact op met het Pensioenfonds Meubel: 088 – 919 38 01 of  lees meer over dit onderwerp  op de site van jouw pensioenfonds.

 

Ongevallenverzekering (tijdens en buiten werk)

Als je een ongeluk hebt gehad tijdens of buiten het werk, dan is je werkgever via het Sociaal Fonds Meubel verzekerd voor ongevallen die lichamelijk letsel of zelfs de dood ten gevolge hebben.

Je werkgever kan het ongeval melden via info@sociaalfondsmeubel.nl.

Heb je vragen over jouw loon tijdens ziekte, dan kun je contact opnemen met de Vakraad , FNV of CNV Vakmensen.