LOON

In artikel 17 van de cao lees je meer over jouw loon. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over:

  1. Loonsverhogingen
  2. Loonschalen
  3. Loon tijdens ziekte


Loonsverhogingen
De laatste loonsverhoging uit de cao is op 1 april 2019 ingegaan.

 

Loonschalen
Je functie is ingedeeld in een functiegroep (A t/m E).  Afhankelijk van deze functiegroep verdien je minimaal een van de bedragen (bruto per maand).

Loon functiegroep

 

B1 Loonschaal voor Basisberoepsopleiding of Vakopleiding via de BBL.

Loonschaal

 

Loon tijdens ziekte (artikel 84)
Gedurende het eerste jaar van ziekte krijg je 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief de toeslagen die je normaal gesproken ontvangt. Ben je na 1 jaar nog steeds ziek, dan krijg je 70% van je loon. Ben je gedeeltelijk ziek, dan krijg je  100% betaald over de uren die je wel werkt. Je krijgt in het tweede jaar 70% voor de uren die je niet kunt werken.


Heb je vragen over je loon, dan kun je contact opnemen met de Vakraad, FNV of CNV Vakmensen.