PENSIOEN

Als je werkt bij een onderneming in de Meubelindustrie en Interieurbouw dan bouw je pensioen op bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, ook wel Pensioenfonds Meubel.
De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat je pensioen wordt berekend over het loon dat je gemiddeld hebt verdiend in de tijd die je in de sector werkte. Als je met pensioen gaat, krijg je van Pensioenfonds Meubel levenslang een pensioenuitkering.
 

Voor al je vragen over je pensioen kun je terecht bij Pensioenfonds Meubel 088 - 919 38 01 (op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur) of info@meubelpensioen.nl.

Dit zijn de belangrijkste bepalingen in onze pensioenregeling in 2020:

 • Pensioengevend loon en franchise
  Omdat je later ook AOW via de overheid ontvangt, bouw je geen pensioen op over je gehele pensioengevend loon. Er wordt een bedrag van afgetrokken, dat noemen we de franchise. De franchise is vanaf 2020 € 14.729. Het bedrag dat dan overblijft noemen we de pensioengrondslag.
  Je bouwt pensioen op over je loon tot het maximum pensioengevend loon. Het maximale pensioengevend loon is in 2020 € 61.405.  Boven dit bedrag kun je pensioen opbouwen in een excedentregeling. Dit is een soort aanvullende pensioenregeling voor werknemers met hoge inkomens. 
 • Pensioenpremie
  De verschuldigde premie in 2020 bedraagt 23,7% van de pensioengrondslag. Dit is dus je pensioengevend loon min de franchise. Je werkgever betaalt hiervan de helft.
 • Pensioenleeftijd 68 jaar
  De pensioenrichtleeftijd bij ons fonds is 68 jaar. Deze nieuwe pensioenleeftijd geldt voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Je bent niet verplicht om tot je 68e te werken. Je werkt in principe tot de AOW gerechtigde leeftijd. Je kunt ervoor kiezen [hyperlink pensioen] eerder of later met pensioen te gaan.
 • Opbouwpercentage
  Met dit percentage kun je berekenen met welk bedrag je pensioen elk jaar groeit. Vanaf 2020 bouw je jaarlijks  1,72% ouderdomspensioen op over je pensioengrondslag.
 • Compensatie pensioenopbouw 58+ (80-90-100-regeling, minder werken)
  Als je in 2020 58 wordt, bereik je binnen 10 jaar de pensioenrichtleeftijd. Je kunt dan met onbetaald verlof minder gaan werken. Om je pensioenopbouw op niveau te houden, kun je dan een compensatie krijgen. Dit is maximaal 15% van de jaarpremie die bij je laatste pensioengevende loon hoorde, voordat je minder ging werken.


Meer informatie over je pensioen vind je op de werknemerspagina’s van Pensioenfonds Meubel.