Loon
Hoe wordt de hoogte van mijn salaris bepaald?

De loonschalen in de cao laten zien op welk bedrag je minimaal recht hebt, afhankelijk van je leeftijd, functie en functiegroep (Bijlage 1 en 2 cao).

In de tabel met loonschalen staat geen loon voor mijn leeftijd binnen mijn functiegroep. Welke loonschaal is van toepassing?

Alle loonschalen hebben een minimum en een maximumleeftijd. Wanneer er voor jouw leeftijd geen loonschaal staat aangegeven binnen jouw functiegroep dan geldt de loonschaal voor de leeftijd die het dichtst bij jouw leeftijd ligt. Voorbeeld: voor een werknemer van 24 jaar binnen functiegroep B staat geen loonschaal aangegeven. Voor een 22-jarige wel. De 24-jarige werknemer valt dus binnen dezelfde loonschaal als een 22-jarige. Andersom valt bijvoorbeeld een 19-jarige werknemer binnen functiegroep E onder dezelfde loonschaal als een 20-jarige.

Wanneer is er sprake van overwerk?

Er is sprake van overwerk als je langer werkt dan de fulltime werkweek die hoort bij het bedrijf waar je werkt. Je krijgt dan een toeslag van 25%.

Wat is de toeslag als ik op een zaterdag of zondag werk?

Alleen als je op zaterdag werkt en het is overwerk, krijg je een toeslag van 50% (art. 39).

Als je op zondag werkt, krijg je een toeslag van 100%. Je werkgever betaalt dan dus 200% van je loon (art. 41).

Wat is de toeslag als ik op een feestdag werk?

Als je op een feestdag moet werken, krijg je een toeslag van 200%. Je werkgever betaalt dan dus 300% van je loon (art. 43).

Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?

De cao geeft geen recht op reiskosten voor regulier woon-werkverkeer. Als je naar een klus rijdt met je eigen auto dan krijg je een vergoeding van € 0,32 bruto per kilometer. Voor reistijd naar een klus wordt je normale uurloon betaald minus je normale reistijd voor woon-werkverkeer (art. 30).

Als ik voor mijn werk beschermende kleding en schoenen nodig heb, moet ik dat dan zelf betalen?

Je werkgever dient je kleding en schoenen te verstrekken die je nodig hebt om je werk veilig te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat je een vergoeding krijgt om het zelf aan te schaffen.

Voor mijn werk moet ik mijn eigen auto gebruiken. Heb ik dan recht op kilometervergoeding?

Als je naar een klus rijdt met je eigen auto dan krijg je een vergoeding van € 0,32 bruto per kilometer bruto (art. 30).

Voor mijn werk heb ik ook gereedschap nodig. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Je werkgever zorgt voor gereedschap voor je werk. Moet je zelf voor je werk gereedschap kopen en onderhouden, dan krijg je een vergoeding per gewerkte week. Per 1 januari 2020 wordt de vergoeding voor gereedschap € 2,27 per week. Je werkgever moet het gereedschap verzekeren tegen schade door brand. Het verzekerde bedrag hoeft niet meer te zijn dan € 1.250,- (art. 32).