VERLOF

In de cao hebben we afspraken gemaakt over:

 • Het aantal vakantiedagen
 • Het aantal roostervrije dagen/ADV
 • Betaald verlof
 • Minder werken


Het aantal vakantiedagen 
Je hebt op grond van de cao (artikel 48) 24 vakantiedagen bij een voltijd werkweek. Ben je ouder dan 55 jaar dan heb je mogelijk recht op extra vakantiedagen. Hoeveel extra dagen je krijgt, is afhankelijk van je geboortejaar. Bijvoorbeeld: Als je in 1965 bent geboren, dan krijg je 1 extra vakantiedag per jaar. Zie het volledige schema hieronder:

Vakantiedagen

Als je 60 jaar wordt, krijg je 6 extra vakantiedagen. Daarna krijg je er elk jaar 1 dag bij tot een maximum van 10 extra dagen. De extra dagen krijg je vanaf je verjaardag.

Extra vakantiedagen


Het aantal roostervrije dagen/ADV 
Afhankelijk van het aantal uur dat standaard per week wordt gewerkt in jouw bedrijf, krijg je ook roostervrije dagen (artikel 34). Wordt er 37,5 uur per week gewerkt, dan krijg je jaarlijks 5 roostervrijedagen van 7,5 uur per dag.  Wordt er 38,75 uur per week gewerkt, dan krijg je jaarlijks 12 roostervrijedagen van 7,75 uur per dag.  Bij 40 uur krijg je jaarlijks 19 dagen van 8 uur per dag. Op basis van het aantal uren dat je werkt, krijg je roostervrije dagen.

Het recht op betaald verlof:

1. Bijzonder verlof 

Je hebt recht op 1 of meerdere dagen betaald verlof (artikel 58) bij:

 • Huwelijk van (schoon)ouders, broer of zus of kinderen (1 dag)
 • 25 of 40 jaar huwelijksjubileum (1 dag)
 • Ondertrouw (1 dag)
 • Trouwen (2 dagen)
 • Overlijden van (schoon)ouders, broer of zus of kinderen met wie je in huis woont (dag vanaf overlijden tot en met crematie/begrafenis)
 • Overlijden van (schoon)ouders, broer of zus of kinderen met wie je niet in huis woont (dag na overlijden én de dag van crematie/begrafenis)


2. Verlof voor een bezoek aan de tandarts of dokter 

In je bedrijf kunnen regels gelden voor het bezoek aan de tandarts, dokter of fysiotherapeut. Je wordt geacht de afspraak zo dicht mogelijk aan het begin of het einde van je werktijd te maken of buiten werktijd. Informeer je werkgever op tijd dat je onder werktijd naar de afspraak moet. Als er geen aparte bedrijfsregeling is, dan gelden de volgende afspraken:

 • Woon je binnen 10 kilometer van het bedrijf? Dan betaalt de werkgever je inkomen door van maximaal 1,5 uur gemiste werktijd. Woon je verder dan 10 kilometer van het bedrijf? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van maximaal 2,5 uur gemiste werktijd.
 • Verwijst een dokter je door naar een medisch specialist? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van maximaal 1 gemiste werkdag.
 • Moet je naar de tandarts omdat je een kunstgebit, kronen of bruggen krijgt? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van alle uren die je hierdoor niet kunt werken.
 • Wil de werkgever dat je naar de bedrijfsarts gaat of dat je een medische keuring krijgt? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van alle uren die je hierdoor niet kunt werken. De werkgever moet je dan ook een vergoeding van de reiskosten betalen.

 

3. Verlof vanwege bevalling

In de Meubel en Interieurbouw volgen we de wettelijke bepalingen. De wet regelt het volgende: Geboorteverlof voor partners: Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag, dan krijg je 30 uur betaald verlof. Je moet deze dagen wel binnen 4 weken na de geboorte van je kind opnemen.

Vanaf 1 juli 2020 kun je als partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het UWV betaalt dan een uitkering ter hoogte van 70% van je loon, met een maximum van 70% van het wettelijk maximumdagloon. Het is de bedoeling dat je de verlofweken binnen 6 maanden na de geboorte van je kind opneemt. Voorwaarde is wel dat je eerst het geboorteverlof voor partners opneemt.

4. Minder gaan werken

Als je 55 jaar wordt, heb je recht op een 4-daagse werkweek. Dan kun je dus 1 dag minder gaan werken. Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf.

Je kunt 4 dagen gaan werken door vrije dagen te gebruiken, zoals je vakantiedagen en roostervrije dagen. Je kunt ook vrije dagen kopen. De waarde van 1 dag is je uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren van een werkdag.

5. 80-90-100-regeling

In artikel 37 van de cao wordt de 80-90-100-regeling vanaf 58 jaar omschreven. Als 58 jaar bent en je koopt dagen zodat je 4 dagen per week kunt werken, dan krijg je minder loon en bouw je minder pensioen op. Tot en met 2019 gold deze regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder. Het Pensioenfonds Meubel compenseert maximaal 15% van de totale premie die je betaalde bij een 5-daagse werkweek. Volgens de 80-90-100-regeling werk je 80%, krijg je 90% salaris en bouw je 100% op. Niet in alle gevallen komt dit helemaal uit. Dat hangt er vanaf hoeveel dagen je moet kopen.

Als je gebruik wilt maken van de regeling, dan vul je samen met je werkgever een aanvraagformulier in. Dit formulier dien je in bij het pensioenfonds. Meer informatie over deze regeling kun je krijgen via info@meubelpensioen.nl of 088 - 919 38 00. Op de website van CBM vind je een handige tool waarmee je kunt berekenen wat de 80-90-100-regeling voor jou betekent. Ook kun je Jouw Toekomst Adviseur hier naar vragen: 023 515 88 80 of info@schavenaanjouwtoekomst.nl.