Loon
Hoe wordt de hoogte van mijn salaris bepaald?

De loonschalen in de cao laten zien op welk bedrag je minimaal recht hebt, afhankelijk van je functie, functiegroep en/of leeftijd (bijlage 1 en 2 cao).

Volgens welke trede je in een functieschaal betaald wordt, hangt af van je beoordeling of ervaring in een functie na het bereiken van de 21-jarige leeftijd. Tot en met 20 jaar gelden er nog jeugdlonen.

Welke loonschaal is van toepassing?

Volgens welke trede je in een functieschaal betaald wordt, hangt af van je beoordeling of ervaring in een functie(groep) na het bereiken van de 21-jarige leeftijd. Tot en met 20 jaar gelden er nog jeugdlonen.

Overgangsbepaling 2022: Er is een overgangsbepaling voor werknemers die op 1 januari in trede 0 of 1 worden ingedeeld. Zij krijgen er in januari direct 2 treden bij. Deze regeling geldt alleen in 2022.

Wanneer is er sprake van overwerk?

Er is sprake van overwerk als je langer werkt dan de fulltime werkweek die hoort bij het bedrijf waar je werkt. Je krijgt dan een toeslag van 25%.

Wat is de toeslag als ik op een zaterdag of zondag werk?

Alleen als je op zaterdag werkt en het is overwerk, krijg je een toeslag van 50% (art. 39).

Als je op zondag werkt, krijg je een toeslag van 100%. Je werkgever betaalt dan dus 200% van je loon (art. 41).

Wat is de toeslag als ik op een feestdag werk?

Als je op een feestdag moet werken, krijg je een toeslag van 200%. Je werkgever betaalt dan dus 300% van je loon (art. 43).

Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?

De cao geeft geen recht op reiskosten voor regulier woon-werkverkeer. Als je naar een klus rijdt met je eigen auto dan krijg je een vergoeding van € 0,35 bruto per kilometer. Voor reistijd naar een klus wordt je normale uurloon betaald minus je normale reistijd voor woon-werkverkeer (art. 30).

Als ik voor mijn werk beschermende kleding en schoenen nodig heb, moet ik dat dan zelf betalen?

Je werkgever dient je kleding en schoenen te verstrekken die je nodig hebt om je werk veilig te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat je een vergoeding krijgt om het zelf aan te schaffen.

Voor mijn werk moet ik mijn eigen auto gebruiken. Heb ik dan recht op kilometervergoeding?

Als je naar een klus rijdt met je eigen auto dan krijg je een vergoeding van € 0,35 bruto per kilometer bruto (art. 30).

Voor mijn werk heb ik ook gereedschap nodig. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Je werkgever zorgt voor gereedschap voor je werk. Moet je zelf voor je werk gereedschap kopen en onderhouden, dan krijg je een vergoeding per gewerkte week. Per 1 januari 2020 wordt de vergoeding voor gereedschap € 2,50 per week. Je werkgever moet het gereedschap verzekeren tegen schade door brand. Het verzekerde bedrag hoeft niet meer te zijn dan € 1.250,- (art. 32).