Catalogus Created with Sketch.

ZYVO basis assessment

Gratis voor medewerkers uit de branche
Meld aan

Met behulp van de Zap-Q algemene persoonlijkheidsvragenlijst wordt een beeld verkregen van je competenties. Deze informatie is bijvoorbeeld nuttig voor je persoonlijke ontwikkeling of om te bepalen in welke mate je over het potentieel beschikt om een bepaalde functie uit te oefenen. Bij veel sollicitatieprocedures worden inmiddels standaard testen gebruikt om een betere of volledigere indruk van een kandidaat te krijgen. Alhoewel oefenen niet direct zal bijdragen aan een verandered beeld is de algemene opinie dat het zeker geen kwaad kan je hier toch op voor te bereiden. Direct na het invullen van de vragenlijst ontvang je via email je rapport.