News Created with Sketch. Geplaatst op:
17-01-2020
.

Rouw en werk, gaat dat samen?

Als je te maken krijgt met een ingrijpend verlies, dan heb je behoefte aan begrip en betrokkenheid van je leidinggevende en collega’s. Een begripvolle omgeving helpt je om weer op een goede manier aan het werk te gaan.

In een periode van rouw is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, zowel voor jou, je leidinggevende als je collega’s. Ieder mens en ieder rouwproces verschilt. Of en wanneer je weer aan het aan het werk kunt na het verlies van een dierbare, hangt van jou af. Hieronder 4 tips die je daarbij kunnen helpen:

  1. Accepteer dat rouwen tijd en energie kost: Rouwen is een intensief proces. Accepteer dat dit veel tijd en energie kost. Hoeveel tijd je nodig hebt, kan alleen jij bepalen en is per persoon verschillend. Dit is een gevoelskwestie en het gaat in kleine stapjes. Je zult merken dat je steeds weer iets meer kunt.
  2. Bedenk of en met wie je wilt praten: Bedenk, voordat je weer aan het werk gaat, of je met je collega’s wilt praten, met wie en waarover. Het delen van je gevoelens is iets heel intiems en het is belangrijk dat er vertrouwelijk met jullie gesprekken wordt omgegaan. Daarnaast bespreek je met de ene collega gemakkelijker gevoelige onderwerpen dan met de andere. Het kan helpen hier vooraf bij stil te staan.
  3. Maak keuzes wat je wel en niet doet: Ga na welke werkzaamheden je energie geven en begin daarmee. Probeer in deze fase werkzaamheden te vermijden die je veel energie kosten. Bespreek dit ook met je leidinggevende en schroom niet om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Bouw tijdens en na het werk voldoende rustmomenten in.
  4. Overleg met je leidinggevende: Bespreek met je leidinggevende of je bedrijfsarts hoe het met je gaat en wat je wel en niet aankunt. Sommige werkzaamheden zullen goed gaan, andere minder. Het is belangrijk dit bespreekbaar te maken. Ook de opbouw van de uren kan onderwerp van gesprek zijn. Een werkdag van 2 of 3 uur kan intensief zijn, terwijl dit voorheen geen probleem voor je was. Voel je hier niet schuldig over, maar maak het bespreekbaar. Misschien heeft je werkgever een rouwprotocol, informeer hiernaar.

 

CNV Vakmensen heeft het Informatiepunt Rouw op het werk geopend. Je kunt hier informatie vinden, ervaringen delen en vragen stellen. Deze ervaringen worden gebruikt om in gesprek te gaan met werkgevers en bij de ontwikkeling van een rouwprotocol voor bedrijven. Wil jij een ervaring delen over rouw op het werk, positief of negatief? Of heb je hier vragen over? Ga dan naar: cnvvakmensen.nl/rouw.