CAO MEUBEL

De cao van Meubelindustrie en Interieurbouw

AFSPRAKEN

AFSPRAKEN

In de cao zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Deze gaan bijvoorbeeld over loon, ziekte, verlof, scholing en pensioen. In de Meubelindustrie en Interieurbouw zijn die afspraken gemaakt door vakbonden FNV en CNV Vakmensen en Koninklijke CBM. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2019.

Als je vragen hebt over jouw cao dan kun je contact opnemen met de Vakraad, FNV of CNV Vakmensen.


Klik in het menu aan de linkerkant om snel door de gemaakte afspraken te bladeren.

Alle afspraken kun je nalezen in de cao Meubelindustrie en Interieurbouw.

LOON

LOON

In artikel 17 van de cao lees je meer over jouw loon. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over:

 1. Loonsverhogingen
 2. Loonschalen
 3. Loon tijdens ziekte


Loonsverhogingen
De laatste loonsverhoging uit de cao is op 1 april 2019 ingegaan.

 

Loonschalen
Je functie is ingedeeld in een functiegroep (A t/m E).  Afhankelijk van deze functiegroep verdien je minimaal een van de bedragen (bruto per maand).

Loon functiegroep

 

B1 Loonschaal voor Basisberoepsopleiding of Vakopleiding via de BBL.

Loonschaal

 

Loon tijdens ziekte (artikel 84)
Gedurende het eerste jaar van ziekte krijg je 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief de toeslagen die je normaal gesproken ontvangt. Ben je na 1 jaar nog steeds ziek, dan krijg je 70% van je loon. Ben je gedeeltelijk ziek, dan krijg je  100% betaald over de uren die je wel werkt. Je krijgt in het tweede jaar 70% voor de uren die je niet kunt werken.


Heb je vragen over je loon, dan kun je contact opnemen met de Vakraad, FNV of CNV Vakmensen.

 

ZIEK ZIJN

ZIEK ZIJN

Als je een griepje hebt dan meld je je een dag ziek. Maar wat moet je doen als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt of als je een ongeval hebt gehad waardoor je je werk langere tijd niet meer kunt werken? Alle afspraken die zijn gemaakt over werk en ziek zijn, zijn opgeschreven in het verzuimprotocol van jouw werkgever.

De belangrijkste afspraken zetten we hier op een rijtje:

 1. Je werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en je re-integratie. Daarbij moet hij zich laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst.
 2. Je meldt je altijd eerst ziek bij je werkgever. Je hoeft hem of haar overigens niet te vertellen wat de aard van je ziekte. Als je verwacht langere tijd niet te kunnen werken, kun je je werkgever vragen om een afspraak bij de bedrijfsarts. Je kunt ook zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts. Je hebt namelijk het recht om de bedrijfsarts te bezoeken als je vragen hebt over je gezondheid in relatie tot je werkzaamheden.
 3. De bedrijfsarts adviseert jou en je werkgever wanneer en hoe je kunt terugkeren in je eigen functie met alle daarbij behorende taken en werkzaamheden. Pas als blijkt dat je je werk vanwege beperkingen tijdelijk of helemaal niet meer kunt doen, dan moet je werkgever actief op zoek naar andere passende werkzaamheden die zoveel mogelijk aansluiten bij jouw kennis, ervaring en beperkingen. Het kan zijn dat er aanpassingen aan het werk of de werkplek nodig zijn of dat je bij een ander bedrijf re-integreert als er geen passend werk is. Denk bij aanpassingen van het werk aan flexibele werktijden, parttime werken, bepaalde taken weglaten of toevoegen of thuiswerken. Als je werkplek moet worden aangepast dan kan je werkgever daar een subsidie voor aanvragen.
   

Loon tijdens ziekte (artikel 84)
Gedurende het eerste jaar van ziekte krijg je 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief de toeslagen die je normaal gesproken ontvangt.

 Ben je na 1 jaar nog steeds ziek dan krijg je 70% van je loon. Ben je gedeeltelijk ziek, dan krijg je 100% betaald over de uren die je wel werkt. Je krijgt in het tweede jaar 70% voor de uren die je niet kunt werken.

Aanvulling op een WAO of WIA- uitkering
Als je recht hebt op een WAO of een WIA-uitkering, dan kun je bij het Pensioenfonds een aanvullende uitkering krijgen. Neem hierover contact op met het Pensioenfonds Meubel: 088 – 919 38 01 of lees meer over dit onderwerp op de site van jouw pensioenfonds.

Ongevallenverzekering (tijdens en buiten werk)
Als je een ongeluk hebt gehad tijdens of buiten het werk, dan is je werkgever via het Sociaal Fonds Meubel verzekerd voor ongevallen die lichamelijk letsel of de dood ten gevolge hebben. Je werkgever kan het ongeval melden via info@sociaalfondsmeubel.nl. Meer informatie hierover vind je op de website van de Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw

VERLOF

VERLOF

In de cao hebben we afspraken gemaakt over:

 • Het aantal vakantiedagen
 • Het aantal roostervrije dagen/ADV
 • Betaald verlof
 • Minder werken


Het aantal vakantiedagen 
Je hebt op grond van de cao (artikel 48) 24 vakantiedagen bij een voltijd werkweek. Ben je ouder dan 55 jaar dan heb je mogelijk recht op extra vakantiedagen. Hoeveel extra dagen je krijgt, is afhankelijk van je geboortejaar. Bijvoorbeeld: Als je in 1965 bent geboren, dan krijg je 1 extra vakantiedag per jaar. Zie het volledige schema hieronder:

Vakantiedagen

Als je 60 jaar wordt, krijg je 6 extra vakantiedagen. Daarna krijg je er elk jaar 1 dag bij tot een maximum van 10 extra dagen. De extra dagen krijg je vanaf je verjaardag.

Extra vakantiedagen


Het aantal roostervrije dagen/ADV 
Afhankelijk van het aantal uur dat standaard per week wordt gewerkt in jouw bedrijf, krijg je ook roostervrije dagen (artikel 34). Wordt er 37,5 uur per week gewerkt, dan krijg je jaarlijks 5 roostervrijedagen van 7,5 uur per dag.  Wordt er 38,75 uur per week gewerkt, dan krijg je jaarlijks 12 roostervrijedagen van 7,75 uur per dag.  Bij 40 uur krijg je jaarlijks 19 dagen van 8 uur per dag. Op basis van het aantal uren dat je werkt, krijg je roostervrije dagen.

Het recht op betaald verlof:

1. Bijzonder verlof 

Je hebt recht op 1 of meerdere dagen betaald verlof (artikel 58) bij:

 • Huwelijk van (schoon)ouders, broer of zus of kinderen (1 dag)
 • 25 of 40 jaar huwelijksjubileum (1 dag)
 • Ondertrouw (1 dag)
 • Trouwen (2 dagen)
 • Overlijden van (schoon)ouders, broer of zus of kinderen met wie je in huis woont (dag vanaf overlijden tot en met crematie/begrafenis)
 • Overlijden van (schoon)ouders, broer of zus of kinderen met wie je niet in huis woont (dag na overlijden én de dag van crematie/begrafenis)


2. Verlof voor een bezoek aan de tandarts of dokter 

In je bedrijf kunnen regels gelden voor het bezoek aan de tandarts, dokter of fysiotherapeut. Je wordt geacht de afspraak zo dicht mogelijk aan het begin of het einde van je werktijd te maken of buiten werktijd. Informeer je werkgever op tijd dat je onder werktijd naar de afspraak moet. Als er geen aparte bedrijfsregeling is, dan gelden de volgende afspraken:

 • Woon je binnen 10 kilometer van het bedrijf? Dan betaalt de werkgever je inkomen door van maximaal 1,5 uur gemiste werktijd. Woon je verder dan 10 kilometer van het bedrijf? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van maximaal 2,5 uur gemiste werktijd.
 • Verwijst een dokter je door naar een medisch specialist? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van maximaal 1 gemiste werkdag.
 • Moet je naar de tandarts omdat je een kunstgebit, kronen of bruggen krijgt? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van alle uren die je hierdoor niet kunt werken.
 • Wil de werkgever dat je naar de bedrijfsarts gaat of dat je een medische keuring krijgt? Dan betaalt de werkgever het inkomen door van alle uren die je hierdoor niet kunt werken. De werkgever moet je dan ook een vergoeding van de reiskosten betalen.

 

3. Verlof vanwege bevalling

In de Meubel en Interieurbouw volgen we de wettelijke bepalingen. De wet regelt het volgende: Geboorteverlof voor partners: Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag, dan krijg je 30 uur betaald verlof. Je moet deze dagen wel binnen 4 weken na de geboorte van je kind opnemen.

Vanaf 1 juli 2020 kun je als partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het UWV betaalt dan een uitkering ter hoogte van 70% van je loon, met een maximum van 70% van het wettelijk maximumdagloon. Het is de bedoeling dat je de verlofweken binnen 6 maanden na de geboorte van je kind opneemt. Voorwaarde is wel dat je eerst het geboorteverlof voor partners opneemt.

4. Minder gaan werken

Als je 55 jaar wordt, heb je recht op een 4-daagse werkweek. Dan kun je dus 1 dag minder gaan werken. Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf.

Je kunt 4 dagen gaan werken door vrije dagen te gebruiken, zoals je vakantiedagen en roostervrije dagen. Je kunt ook vrije dagen kopen. De waarde van 1 dag is je uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren van een werkdag.

5. 80-90-100-regeling

In artikel 37 van de cao wordt de 80-90-100-regeling vanaf 58 jaar omschreven. Als 58 jaar bent en je koopt dagen zodat je 4 dagen per week kunt werken, dan krijg je minder loon en bouw je minder pensioen op. Tot en met 2019 gold deze regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder. Het Pensioenfonds Meubel compenseert maximaal 15% van de totale premie die je betaalde bij een 5-daagse werkweek. Volgens de 80-90-100-regeling werk je 80%, krijg je 90% salaris en bouw je 100% op. Niet in alle gevallen komt dit helemaal uit. Dat hangt er vanaf hoeveel dagen je moet kopen.

Als je gebruik wilt maken van de regeling, dan vul je samen met je werkgever een aanvraagformulier in. Dit formulier dien je in bij het pensioenfonds. Meer informatie over deze regeling kun je krijgen via info@meubelpensioen.nl of 088 - 919 38 00. Op de website van CBM vind je een handige tool waarmee je kunt berekenen wat de 80-90-100-regeling voor jou betekent. Ook kun je Jouw Toekomst Adviseur hier naar vragen: 023 515 88 80 of info@schavenaanjouwtoekomst.nl.

SCHOLING

SCHOLING

Scholing (artikel 77, 78 en 82)
Als je een opleiding wilt volgen, die in de lijn van je functie of de branche ligt, dan kun je een verzoek indienen bij ECM voor een vergoeding van de kosten of een deel daarvan (artikel 82).

Ook heb je recht op een EVC-traject. EVC is een afkorting voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. In een EVC of een Ervaringscertificaat vind je alles terug wat je in de praktijk hebt geleerd. Competenties, werkervaring en opleidingen worden in kaart gebracht en beoordeeld volgens de landelijke standaard in de meubel- en interieurbouw. Neem hiervoor contact op met het Expertisecentrum Meubel (ECM).

Onder Catalogus kun je online trainingen en cursussen vinden die je zonder toestemming van je werkgever kunt volgen.

Studieverlof (artikel 77)
Volg je een opleiding in opdracht van je werkgever tijdens je normale werktijd, dan betaalt je werkgever je loon door. Is de opleiding buiten werktijd, dan betaalt je werkgever de helft van je loon door van het aantal uren die je buiten werktijd naar school gaat.

Als je zelf een opleiding wilt volgen en je werkgever vindt dat die opleiding belangrijk is voor het bedrijf en voor je werk, dan betaalt je werkgever 25% van je loon door van het aantal uren die je naar school moet, met een maximum van 20 uur per jaar.

Loopbaangesprek (artikel 78)

Je hebt recht op een gesprek over je loopbaan met je werkgever. Heb jij of je werkgever hier vragen over, neem dan contact op met de Jouw Toekomst Adviseur via 023 515 88 80 of info@schavenaanjouwtoekomst.nl.

PENSIOEN

PENSIOEN

Als je werkt bij een onderneming in de Meubelindustrie en Interieurbouw dan bouw je pensioen op bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, ook wel Pensioenfonds Meubel.
De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dat wil zeggen dat je pensioen wordt berekend over het loon dat je gemiddeld hebt verdiend in de tijd die je in de sector werkte. Als je met pensioen gaat, krijg je van Pensioenfonds Meubel levenslang een pensioenuitkering.
 

Voor al je vragen over je pensioen kun je terecht bij Pensioenfonds Meubel 088 - 919 38 01 (op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur) of info@meubelpensioen.nl.

Dit zijn de belangrijkste bepalingen in onze pensioenregeling in 2020:

 • Pensioengevend loon en franchise
  Omdat je later ook AOW via de overheid ontvangt, bouw je geen pensioen op over je gehele pensioengevend loon. Er wordt een bedrag van afgetrokken, dat noemen we de franchise. De franchise is vanaf 2020 € 14.729. Het bedrag dat dan overblijft noemen we de pensioengrondslag.
  Je bouwt pensioen op over je loon tot het maximum pensioengevend loon. Het maximale pensioengevend loon is in 2020 € 61.405.  Boven dit bedrag kun je pensioen opbouwen in een excedentregeling. Dit is een soort aanvullende pensioenregeling voor werknemers met hoge inkomens. 
 • Pensioenpremie
  De verschuldigde premie in 2020 bedraagt 23,7% van de pensioengrondslag. Dit is dus je pensioengevend loon min de franchise. Je werkgever betaalt hiervan de helft.
 • Pensioenleeftijd 68 jaar
  De pensioenrichtleeftijd bij ons fonds is 68 jaar. Deze nieuwe pensioenleeftijd geldt voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Je bent niet verplicht om tot je 68e te werken. Je werkt in principe tot de AOW gerechtigde leeftijd. Je kunt ervoor kiezen [hyperlink pensioen] eerder of later met pensioen te gaan.
 • Opbouwpercentage
  Met dit percentage kun je berekenen met welk bedrag je pensioen elk jaar groeit. Vanaf 2020 bouw je jaarlijks  1,72% ouderdomspensioen op over je pensioengrondslag.
 • Compensatie pensioenopbouw 58+ (80-90-100-regeling, minder werken)
  Als je in 2020 58 wordt, bereik je binnen 10 jaar de pensioenrichtleeftijd. Je kunt dan met onbetaald verlof minder gaan werken. Om je pensioenopbouw op niveau te houden, kun je dan een compensatie krijgen. Dit is maximaal 15% van de jaarpremie die bij je laatste pensioengevende loon hoorde, voordat je minder ging werken.


Meer informatie over je pensioen vind je op de werknemerspagina’s van Pensioenfonds Meubel.