Catalogus Created with Sketch.

Analytisch en creatief denken

Gratis voor medewerkers uit de branche
Meld aan

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze online cursus helpt je om de twee denkstijlen en de voordelen van elk van beide te begrijpen. Het gaat daarbij niet om de vraag welke stijl 'beter' of 'minder goed' is. Je leert ook scherp te kijken naar de situatie waarbinnen een vraag of een probleem zich voordoet. Een online training die erg handig is voor mensen die ontdekken dat hun voorraad keuzemogelijkheden nodig aan een update toe is!

Doel van de cursus

In de online cursus 'Analytisch en creatief denken'  leer je meer over het structureren en het laten aansluiten van je denkvermogen in specifieke situaties. De vereiste vaardigheden die passen bij deze twee denkstijlen worden uitgebreid behandeld. 

Wat kan of ken je na de cursus
  • Kennis van jouw eigen denkstijl
  • Toepassen van diverse denkstijlen op grotere en kleinere vraagstukken uit je eigen leef- en werkomgeving
Duur en studiebelasting

De e-learning 'Analytisch en creatief denken' duurt ongeveer 7 uur. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. De totale studiebelasting bedraagt 9 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze e-learning is geschikt voor leidinggevenden, managers en alle andere mensen die merken dat ze soms vastlopen in hun denkproces. Advies vooropleiding: MBO2

Vaardigheden

Als je deze online training wilt inzetten voor de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende vaardigheden en beroepscompetenties (op MBO-niveau): Analyseren, Creëren en innoveren, Instructies en procedures opvolgen, Omgaan met verandering en aanpassen.

Lesmaterialen

De cursus 'Analytisch en creatief denken' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Leerjournaal, Samenvatting, Regels voor creatief denken, Overzicht analytisch denken, Drie fasen in creatief denken, Aanbevolen aanpak.

Opbouw van de cursus

Deze cursus is opgebouwd uit diverse e-learning leerobjecten en bevat tevens aanvullend oefenmateriaal. Aan het einde van de cursus is er een eindtoets. 

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 1 module. 

Toetsing

De online cursus 'Analytisch en creatief denken' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!