Catalogus Created with Sketch.

Das Kapital (samenvatting)

Gratis voor medewerkers uit de branche
Meld aan

Das Kapital (Samenvatting)

Marx  'Das Kapital' is legendarisch. En lijvig. Wat was de essentie in het kort? Marx komt tot een rake analyse van twee nauw gerelateerde waardecycli, verbonden aan arbeiders en kapitalisten, met de uitleg waarom de kloof tussen deze groepen zal vergroten. Louter geschiedenis, of heeft het nog actuele relevantie? Lees meer...

 

De auteur

Karl is geboren op  5 mei 1818 in Trier. Hij was een Duits denker die de filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Wetphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde. Als Marx belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital  beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest  met Friedrich Engels wereldberoemd.

 

Over de samenvattingen

De samenvattingen van SpeedMBA zijn ultracompact. Of het origineel nu een boek van 200 of van 500 pagina’s is, steeds krijg je in het equivalent van 1,5 tot 2 A4 de gehele essentie van het boek mee. Voor de één is dit de ideale lengte om de kernboodschappen mee te pakken, voor de ander kan het als een aftasting dienen om het echte boek te gaan lezen.

 

De samenvatter Machiel Emmering

Machiel studeerde economie en bedrijfskunde, en is gepromoveerd bij Nyenrode. Hij past dit toe als management consultant, trainer, projectmanager, en ondernemer.

Hij werkte voor o.a. DNB, Sara Lee en Philips, en sinds 2007 als zzp’er voor corporates (o.a. ING, MasterCard, eBay), ministeries (o.a. EZ, I&W, VWS), en grote MKB’ers (o.a. Heerema, TFG, TOPdesk).

Machiel heeft vele artikelen en een diverse boeken geschreven, waaronder Het Bedrijf, de verkorte handleiding en 100 Business Bites. Zijn stijl is los en informeel, maar hij zit wel strak op inhoud. Zijn “ding” is om omvangrijke en schijnbaar complexe gebieden toch logisch, compact en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo ontstonden ook de samenvattingen van SpeedMBA.