Catalogus Created with Sketch.

Het Zwitsers zakmes van de leider

Gratis voor medewerkers uit de branche
Meld aan

In Het Zwitsers zakmes van de leider word je geïnspireerd en uitgedaagd om je eigen pad op het gebied van leiderschapsontwikkeling te volgen en anderen hierin mee te nemen. Werken aan leiderschap met positieve impact op jezelf en op je omgeving. De titel van dit boek verwijst naar het zakmes van de grootvader van Gabriël Anthonio – docent, en een geweldige coach voor jong en oud. 

Ik wil leiderschap ontmythologiseren, ontdoen van haar aureool en bereikbaar maken voor iedereen.

Over de auteur

Gabriël Anthonio (1963) was voorzitter raad van bestuur van Verslavingszorg Noord-Nederland. Sinds oktober 2020 is hij Partner bij de Galan Groep in Baarn geworden. Naast zijn bestuurswerk is hij lector aan de NHL-Stenden Hogeschool en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Groningen op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling en duurzaamheid. Hij is begonnen als randgroepjongerenwerker in de crisisopvang en op straat, vervolgens heeft hij verschillende directiefuncties bekleed zoals in een jeugdgevangenis, een tbs-kliniek en in de jeugdzorg. Kenmerkend voor zijn loopbaan is dat hij organisaties die in een crisis verkeren, er bovenop weet te krijgen. Anthonio brengt leiderschapsontwikkeling in de praktijk en neemt anderen erin mee. 

Gabriël Anthonio is een graag geziene spreker op seminars, congressen en in organisaties, waar hij zijn gedachtegoed, de theorie en de praktijk, uitdraagt. Hij spreekt niet alleen bestuurders en managers aan, maar ook de medewerkers op de werkvloer. Dit is een boek dat je regelmatig ter hand kunt nemen. Al naar gelang je behoefte kun je de tien hoofdstukken los van elkaar lezen. Een boek om weg te geven aan degene die je leiderschap gunt dat duurzaam positieve impact heeft. Een boek dat niet alleen het verstand aanspreekt, maar bovenal het hart.

Competenties:

leiderschap; tools; repertoire; inspiratie.

Referensies

Iedereen heeft zijn eigen leidraad in het leven en Gabriel Anthonio heeft daarvoor een Zwitsers zakmes. In deze duizend-dingen-tool zitten namelijk universele lessen voor leiderschap verscholen: van stevig ingrijpen tot zelfzorg. 

Aan de hand van mesjes, priem, kurkentrekker, haak en andere onderdelen van het zakmes bespreekt Gabriël Anthonio hoe een leider voor blijvende impact zorgt in organisaties. Bij ieder onderdeel van het zakmes levert hij passende verhalen, invalshoeken en reflectievragen. 

Zijn grote inspiratiebron is zijn opa van moederszijde, die op allerlei gedenkwaardige momenten zijn Zwitsers zakmes tevoorschijn toverde. Anthonio brengt in zijn verhalen daarover een wijze en dierbare opa tot leven, die oog had voor de ander, mensen tot bloei bracht en kleine maar gedenkwaardige rituelen in het leven riep. Zo ontmantelde opa eens een explosief dat onder de oppervlakte verborgen lag. We leren hiervan dat een kurkentrekker blokkades en energievreters weghaalt en daarmee ruimte creëert. Het hele boekje staat vol met dit soort symboliek. 

Blikopener 

Je neemt het boekje ter hard op momenten van aarzeling, schrijft Gabriël Anthonio. Invloed vraagt in de eerste plaats dat je afstand van je impulsieve reflexen neemt om over alternatieven na te denken. Mooi gezegd, want dit boekje nodigt inderdaad uit tot reflectie. 

Dat komt het krachtigst aan bod bij de blikopener, die symbool staat voor het voeden van de geest. Leiders met impact kunnen mensen in de organisatie nieuwe perspectieven bieden. Verhalen zijn de gids van de hoop, van leiderschap dat in de verbeelding al voorbij de nieuwe horizon is geweest. 

Iedere leider zou een compact boekje met verhalen paraat moeten hebben, zegt Anthonio. Dat zijn vertellingen die andere perspectieven laten zien. 

Leiderschapslessen 

De leiderschapslessen die de schrijver destilleert in dit boek klinken weinig opzienbarend, zoals het advies om uitgebreide jaarplannen te vervangen door korte notities. De ondertitel belooft leiderschap met blijvende impact, maar dat is een te grote belofte. 

De persoonlijke verhalen van de schrijver zelf daarentegen zijn raak. Anthonio deelt enkele boeiende verhalen over zijn eigen pijnpunten en kwetsbaarheden, zoals het minderwaardigheidsgevoel dat hem nog steeds steekt als hij herinnerd wordt aan de start van zijn schoolloopbaan op de mavo. 

Een leider moet regelmatig de stilte opzoeken om in contact blijven met zijn kern, adviseert de auteur. De leider geeft daarbij uiteraard het goede voorbeeld. Hij dient niet alleen door te hollen, maar ook de schoenzolen te onderhouden zodat hij niet uitglijdt. 

Het boekje zit knap in elkaar: de gekozen symbolen, verhalen en bijbehorende lessen zijn goed op elkaar afgestemd. Met Het Zwitsers zakmes van de leider (in zakformaat) heeft de leider direct handig denkgereedschap bij de hand om te reflecteren en zijn koers te bepalen. Maar wel gereedschap dat het verlangen oproept naar meer. 

Sigrid van Iersel is verhalenmaker. Ze helpt organisaties en ondernemende professionals om mensen in beweging te brengen met een helder en inspirerend verhaal. Ze is een van de auteurs van Lenig denken.