News Created with Sketch. Geplaatst op:
.

Nieuwe cao Meubelindustrie en Interieurbouw

De Interieurbouw en meubelindustrie heeft per 1 januari 2020 een nieuwe cao. Daarover is op 15 maart overeenstemming bereikt.

De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2021. Er is afgesproken dat er op 1 mei en 1 september een loonsverhoging plaatsvindt van 2% en 1,5%. Ook zal het loongebouw worden verbouwd en verbeterd. Het is de bedoeling dat met ingang van 1 januari 2022 het loon meer gebaseerd zal worden op ervaring en niet alleen op leeftijd.

Ook zijn de zogenaamde ontziemaatregelen als onderdeel van een leeftijdsbewust personeelsbeleid voor de sector aangescherpt. Ontziemaatregelen worden gemaakt om de inzetbaarheid van oudere werknemers te bevorderen.

  • Er worden afspraken gemaakt met de vakbonden over een RVU-/zwaarwerk-regeling. Per 1 januari 2022 zouden werknemers vanaf 65 eerder kunnen stoppen met werken. Voorwaarden zijn dat ze op dat moment zwaar werk verrichten en 20 van de 25 jaar in de sector hebben gewerkt. Onder zwaar werk verstaan we werkzaamheden in de productie/montage, logistiek/transport en technische dienst. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.
  • De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendienst te weigeren, wordt verhoogd van 57 naar 60 jaar. Dit in het kader van leeftijdsonafhankelijk personeelsbeleid, verbeterde arbeidsomstandigheden en verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. De leeftijdsgrens om nachtwerk te mogen weigeren blijft 55 jaar.
  • Vanaf 1 januari 2022 heb je vanaf je 58e recht op een 4-daagse werkweek. Nu is dit nog 55 jaar. Dit recht wordt nu gekoppeld aan de 58+ regeling.

 

Je kunt meer lezen over deze cao op de website van CBM, FNV of CNV Vakmensen

Heb je vragen, neem dan contact op met Jouw Toekomst Adviseur.