News Created with Sketch. Geplaatst op:
30-09-2021
.

Stop pestgedrag op het werk

Volwassenen die worden gepest durven daar niet altijd voor uit te komen. Wat kan jij doen om een collega te steunen die wordt gepest?

Een kwart van alle werkenden (26%) heeft wel eens te maken met vervelend gedrag op het werk, zoals treiteren, roddelen of uitlachen. Dat blijkt uit onderzoek van CNV. Slachtoffers van pesterijen verliezen het plezier in hun werk. Ze raken gedemotiveerd en kunnen zelfs psychische problemen krijgen en uiteindelijk uitvallen. Maar niet alleen de slachtoffers lijden eronder, 1 op de 5 werknemers vindt dat pestgedrag de sfeer op het werk verslechtert. Niet voor niets wordt elk jaar de Week tegen het pesten georganiseerd. Deze is as we speak  aan de gang.

Volwassenen die worden gepest durven daar niet altijd voor uit te komen. Ze schamen zich dat ze het doelwit zijn. Werknemers die het wel durven aan te kaarten, worden niet altijd serieus genomen. Ze worden ‘onprofessioneel’ genoemd omdat ze een ‘plagerijtje’ niet los kunnen zien van hun werk.

Ben jij geen slachtoffer, maar een omstander? Ook dan kan je proberen een einde te maken aan pesterijen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is een oplossing te vinden. Het is dus belangrijk de pester zo snel mogelijk aan te spreken op zijn gedrag. In het meest gunstige geval heeft hij niet eens in de gaten wat hij veroorzaakt.

Zo pak je het aan:

  • Spreek de pester direct aan op zijn gedrag. Vraag eventueel een collega om advies of ga samen het gesprek aan. Je kunt hiervoor ook terecht bij de vertrouwenspersoon van jouw organisatie.
  • Bied steun aan het slachtoffer. Neem hem of haar serieus en toon medeleven. Bespreek wat jij zou kunnen doen of waar anderen een bijdrage kunnen leveren.
  • Vraag het slachtoffer ook hoe het pestgedrag volgens hem kan stoppen. En informeer wat hij al heeft gedaan om het gedrag te stoppen. Verwijs eventueel naar een andere partij, zoals de vertrouwenspersoon.
  • Bespreek het pestgedrag met de leidinggevende van het team of afdeling. Is de leidinggevende de pester, neem dan contact op met HR of de vertrouwenspersoon van jouw bedrijf. Probeer in gesprek te gaan met degene die maatregelen kan invoeren tegen pesten.

 

Draaien jouw pogingen op niets uit, maak dan in ieder geval wél melding van de pesterijen. Dat doe je bij je leidinggevende, bedrijfsmaatschappelijk werk, de vertrouwenspersoon, bedrijfsarts of ondernemingsraad. Meer informatie over pesten op het werk vind je op stoppestennu.nl. Je kunt ook contact opnemen met Jouw Toekomst Adviseur.