News Created with Sketch. Geplaatst op:
.

Zeg nee tegen grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen maanden is het volop onder de aandacht geweest: grensoverschrijdend gedrag. De misstanden bij The Voice zijn breed uitgemeten en besproken maar wanneer is er nu eigenlijk sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Het woord zegt het al: bij grensoverschrijdend gedrag gaat iemand over de grenzen van een ander. Het kan gaan om intimidatie, het uitoefenen van overmatige controle, pesten, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. De ander, de omgeving, maar ook die persoon zelf kan daar grote fysieke, mentale en emotionele schade door oplopen.

Vertrouwenspersoon
Bedrijven met personeel moeten aandacht besteden aan omgangsvormen en beschrijven welk gedrag wenselijk is en wat niet wordt geaccepteerd. Ook vanuit de arbeidsinspectie krijgt dit onderwerp de laatste jaren meer aandacht. In de RI&E staat genoemd dat er een beleid moet zijn rondom omgangsvormen en dat een vertrouwenspersoon moet worden aangewezen. Een vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van werknemers die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met ongewenst gedrag en die hulp en advies nodig hebben. Hij of zij bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is en informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

Binnen kleine(re) bedrijven is vaak de directeur, eigenaar of een rechterhand daarvan de vertrouwenspersoon. Wettelijk gezien mag dit. Andere mogelijkheden zijn een HR adviseur (die niet betrokken is bij beoordelingen), een externe adviseur, een preventiemedewerker, een jurist van een advocatenkantoor, ombudsman/vrouw, raadsman/vrouw enzovoort. Maar deze opties zijn niet altijd beschikbaar of niet laagdrempelig genoeg. Als werknemer zou je in zo’n geval ook een bedrijfsarts kunnen raadplegen. Elk bedrijf moet namelijk een basiscontract voor arbodienstverlening hebben. Daaronder valt voor werknemers ook de mogelijkheid om contact te hebben met een bedrijfsarts.

Verdere stappen:

  • Eerder besteedden we op dit portaal al aandacht aan dit onderwerp. Hier lees je een aantal praktische tips over hoe je kunt omgaan met ongewenst gedrag.
  • Het kan effectief zijn de persoon/mensen aan te spreken op hun gedrag zodat ze zich ervan bewust zijn dat jij het als onwenselijk ervaart. In de catalogus van Schaven aan jouw Toekomst vind je een luisterboek over dit onderwerp.
  • Mocht je in een moeilijke situatie zitten en weet je echt niet hoe je dat moet oplossen, dan kan je ook Jouw Toekomst Adviseur benaderen. Ze kunnen weliswaar niet als vertrouwenspersoon optreden, maar kunnen wel met je meedenken.