News Created with Sketch. Geplaatst op:
01-05-2020
.

Zo zit het met jouw vakantiedagen

Het is vakantietijd, maar door de coronacrisis zien veel mensen hun vakantieplannen in het water vallen. Daardoor zijn er veel vragen over vakantie en verlof. We zetten de belangrijkste regels op een rijtje.

Verlof opnemen en intrekken
Je moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Je werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Je werkgever moet binnen 14 dagen reageren op je vakantieaanvraag. Als hij schriftelijk bezwaar maakt, moet hij wel toestaan dat je op een ander moment vakantie opneemt. Maakt hij niet binnen twee weken schriftelijk bezwaar, dan wordt de vakantie toegekend voor de periode die je hebt aangevraagd. Je werkgever mag je verzoek alleen weigeren als het bedrijf door jouw verlof in grote problemen komt.

Mag je de vastgestelde vakantie eenzijdig intrekken?
Misschien neem je je vakantiedagen liever niet nu op omdat je reis door de coronacrisis is geannuleerd. Kan je de verlofdagen die al zijn goedgekeurd ‘teruggeven’, zodat je deze op een ander moment kunt opnemen?

Het is niet mogelijk om als werknemer een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is immers een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Jouw werkgever mag jouw verzoek om de vakantie in te trekken natuurlijk wel honoreren. Een goed werkgever zal zo’n verzoek alleen afwijzen als hij daar een goede reden voor heeft. Bijvoorbeeld omdat er door de crisis onvoldoende werk is of omdat hij al vervanging heeft geregeld.

Mag een werkgever de vakantieaanvraag intrekken?
Na overleg met jou kan je werkgever het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen of intrekken. Hier moeten wel gewichtige redenen voor zijn. Gewichtige redenen zijn bijvoorbeeld drukte of uitval van collega’s.

De schade die je lijdt door de wijziging van het tijdvak van je vakantie, moet je werkgever vergoeden. Denk aan de door jou gemaakte kosten voor een georganiseerde vakantiereis.

Verlof opnemen tijdens corona crisis
Als de crisis lang duurt en je nergens naartoe kan op vakantie ben je misschien geneigd om helemaal geen vakantiedagen op te nemen. Maar wees je ervan bewust dat deze crisis veel van ons vraagt, of je nou wel of niet aan het werk bent. Het is erg belangrijk om af en toe te vrij nemen om op te laden. Juist nu moet je goed voor jezelf zorgen en erop letten dat je je rust neemt. Dat geldt ook in de normale. Mede daarom kan je jouw wettelijke vakantiedagen ook niet onbeperkt opsparen. Deze blijven nog 6 maanden staan in het volgende kalenderjaar.

Werkgevers kunnen in deze tijd aan werknemers juist vragen om vooral wel verlof op te nemen. Om bovenstaande reden of om te zorgen voor wat meer spreiding van het personeel bijvoorbeeld. In alle gevallen geldt dat het belangrijk is vooral met je werkgever in gesprek te blijven over het wel of niet opnemen van vakantiedagen en over het anders plannen van jouw vakantie. Je werkgever kan je niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Ook niet als je thuis moet blijven omdat een huisgenoot coronaklachten heeft.

Heb jij vragen over jouw verlof of vakantiedagen en kan je het antwoord hier niet vinden, stuur dan een mail naar info@schavenaanjouwtoekomst.nl of neem direct contact op met een Jouw Toekomst Adviseur.