News Created with Sketch. Geplaatst op:
05-06-2020
.

Je werkgever failliet. Wat nu?

Door de coronacrisis kwam bijna 1 op de 5 bedrijven in de problemen. Wat betekent het voor jou als je werkgever failliet gaat?

Het CBS berekende dat door coronacrisis bijna 1 op de 5 bedrijven in de problemen kwam. Ongeveer de helft van die bedrijven was voor de crisis financieel gezond. Als je werkgever failliet gaat, dan ga jij ook een onzekere tijd tegemoet. Waarschijnlijk maak je je zorgen over je inkomen of over je pensioen. Ook bij Schaven aan Jouw Toekomst kun je met vragen terecht. De volgende 3 vragen worden vaak gesteld.

Wat betekent een faillissement voor mijn arbeidsovereenkomst?

Bij een faillissement neemt de curator de taken van de directeur over. De curator behartigt de belangen van de schuldeisers. Hij mag jouw arbeidsovereenkomst direct opzeggen zonder ontslagvergunning of toestemming van de kantonrechter. Bij een faillissement geldt de opzegtermijn uit je cao of arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn gaat meteen in en duurt  maximaal 6 weken.

Moet ik blijven werken als mijn werkgever failliet gaat?

Als de curator dat aan je vraagt, moet je blijven werken tot je dienstverband is afgelopen. Hij onderzoekt eerst of het bedrijf kan doorstarten. Het UWV informeert je wanneer jouw dienstverband eindigt.

Wat krijg ik vergoed?

Bij betalingsonmacht heb je recht op een uitkering. Het UWV keert zo snel mogelijk een voorschot uit van wat je nog tegoed hebt van je (ex-)werkgever. Je ontvangt het volgende:

  • Het loon dat je tegoed hebt over maximaal 13 weken voor de opzegdatum, zoals  achterstallig loon, overuren of onkostenvergoeding.
  • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum.
  • Over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband: vakantiegeld, vakantiedagen, niet-afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. Het UWV betaalt maximaal 13 weken aan atv-dagen en duurzame inzetbaarheid die via het tijdspaarfonds worden betaald. Als je loon hoger was dan het maximumdagloon dan ontvang je maximaal 150% van het maximumdagloon. Vanaf 1 januari 2020 is dat € 219,28 per dag.

 

Wil je meer weten, kijk dan op de site van het UWV. FNV maakte een handige brochure met de meest gestelde vragen. Je kunt hem gratis downloaden, ook als je geen lid bent.

Natuurlijk kun je ook nu weer terecht bij de Jouw Toekomst Adviseurs. Stuur een e-mail met jouw vraag naar info@schavenaanjouwtoekomst.nl of benader een van ons direct.