Werkstress

Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie,  agressie en geweld. Of een combinatie daarvan. In de Arbowet staat dat je werkgever werkstress moet voorkomen. Dat voorkomt verzuim en uitval. In een RI&E staat hoe je werkgever de oorzaken kan aanpakken. 

Wat is werkstress?
In de meubelindustrie en interieurbouw kan het regelmatig voorkomen dat je onder tijdsdruk een hoge productie moet halen. Als je een te hoge werkdruk ervaart, zegt dit vooral iets over hoe jij de situatie beleeft. Werkdruk kan dan leiden tot spanningen en stress. Dit kan weer leiden tot gedragsmatige, psychologische en/of lichamelijke klachten en daardoor tot verzuim.
Werkdruk is te hoog als de eisen van het werk niet in balans zijn met de belastbaarheid die jij aankan. Dat is bijvoorbeeld zo als je je werk gedurende lange tijd niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit niet kan leveren, en daar zelf niets aan kunt veranderen.

Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen voor dat je een hoge werkdruk ervaart, zoals:

 • je hebt te weinig tijd voor opdrachten 
 • je hebt te weinig inspraak in hoe het werk kan worden uitgevoerd
 • het is onduidelijk wat er van je wordt verwacht
 • je krijgt te weinig pauzes 
 • er zijn conflicten 
 • je ervaart geen steun van collega’s en leidinggevenden
 • je persoonlijkheid 
 • je privésituatie

 

Het Werkdrukkompas geeft je inzicht in de aandachtspunten voor werkdruk in jouw organisatie. Het kan helpen de signalen duidelijk aan je werkgever over te brengen. Je vult 21 vragen in. Daarna rolt er een top-7 van knelpunten uit. Je kunt gratis inloggen voor een kant-en-klare presentatie. Met dit inzicht kun je goed voorbereid in gesprek met je werkgever of leidinggevende. Bedenk vóór het gesprek wat jij en je collega’s zelf kunnen oplossen en waar je hulp bij nodig hebt. 

Pesten
Pesten op het werk is een serieus probleem. Het komt vaker voor dan mensen denken. Van kleinerende opmerkingen tot constante, openlijke kritiek of intimidatie. Van flauwe grappen tot fysiek geweld, van roddelen tot isolatie. Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer. Je kunt meer over dit onderwerp lezen op het Arboportaal
 

Discriminatie
Discrimineren mag niet, daar is de wet duidelijk over. Toch komt het voor, ook op het werk. Het kan gaan om discriminatie tussen collega’s onderling of discriminatie door de werkgever. Discrimineert een werkgever, dan betekent dat dat hij jou of een collega onterecht anders behandelt of uitsluit vanwege leeftijd, seksuele voorkeur of afkomst. Ook religie, zwangerschap of chronische ziekte zijn voor sommige werkgevers reden om te discrimineren. Vaak gebeurt dit tijdens sollicitatieprocedures, rondom promoties, ontslagrondes of bij het vaststellen van het salaris. Je kunt ook het slachtoffer zijn van discriminatie door collega’s. Soms is discriminatie heel duidelijk: als je collega’s je buitensluiten bijvoorbeeld. Maar het kan er ook subtieler aan toe gaan. Denk aan collega’s die grappen maken over je geaardheid, lachen als je onder werktijd gaat bidden of altijd jou alle rotklusjes toeschuiven. Lastig is ook dat niet iedereen dezelfde ideeën heeft over discriminatie. Wat de een ziet als een onschuldige grap, is voor de ander heel kwetsend. 

Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie verstaan we opmerkingen, gebaren en handelingen met een seksueel karakter, die jij als ongewenst ervaart. De bedoeling van de dader bepaalt niet of iets seksuele intimidatie is, seksuele intimidatie kan ook onbewust voorkomen. Maar dat is niet minder schadelijk dan ‘bewuste’ seksuele intimidatie. Het gaat er dus niet om hoe het bedoeld is, maar om hoe jij het ervaart.

Dit kun je zelf doen:

 • Je hebt een belangrijke rol bij het signaleren van werkstress op de werkvloer. Denk je dat er in jouw team sprake is van werkdrukproblemen, ga dan eens in gesprek met collega’s, de preventiemedewerker of leden van de ondernemingsraad, je leidinggevende of je werkgever.
 • Word jij gediscrimineerd, gepest of geïntimideerd op het werk? Of zie je dat dit bij een collega gebeuren? Maak daar dan melding van bij je leidinggevende, een vertrouwenspersoon, bedrijfsarts of huisarts. Je werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en moet er ook voor zorgen dat jij en je collega’s zich veilig voelen.
 • Spreek de pester aan op zijn gedrag. Het kan zijn dat deze helemaal niet in de gaten heeft wat hij veroorzaakt. Wat voor de één een lolletje is, kan voor de ander heel kwetsend zijn.