Levensgebeurtenissen

Verschillende gebeurtenissen en situaties kunnen invloed hebben op je pensioen. Wanneer kom je in actie?

Verhuizen of kinderen krijgen
Als je verhuist of kinderen krijgt dan hoef je niets door te geven aan het pensioenfonds. Deze informatie komt automatisch bij het fonds door de Basisregistratie Personen (BRP).

Samenwonen
Als je gaat samenwonen en je hebt dat vastgelegd in een samenlevingscontract, geef dit dan door aan het pensioenfonds. Dit doe je met een kopie van het samenlevingscontract. Meld je partner aan bij Pensioenfonds Meubel met een kopie van je samenlevingscontract: info@meubelpensioen.nl of vul een contactformulier in.

Jouw partner komt dan in aanmerking voor partnerpensioen als jij komt te overlijden. Deze aanpassing kost niets extra. Je partner heeft recht op partnerpensioen onder de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een samenlevingscontract
  • Je hebt het samenlevingscontract voor je pensioendatum afgesloten
  • Jullie hebben elkaar aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen

 

Scheiden of uit elkaar gaan
Als jij en je partner uit elkaar gaan, dan heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen dat je opbouwde totdat je uit elkaar ging. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt alleen voor het partnerpensioen dat is opgebouwd vóór 31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is het partnerpensioen verzekerd. Bij een scheiding vervalt de verzekering voor het partnerpensioen. Je ex-partner kan dan geen aanspraak maken op het partnerpensioen dat vanaf 1 januari 2012 is verzekerd.

Als een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, heeft dat grote gevolgen voor je eigen pensioen. Wettelijk heeft je ex-partner namelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je gedurende de huwelijkse periode hebt opgebouwd. Andersom geldt ook dat het eventuele ouderdomspensioen dat je ex-partner gedurende jullie huwelijk heeft opgebouwd voor de helft naar jou gaat. Als je de verdeling van het pensioen anders wilt regelen, moeten je ex-partner en jij dat laten vastleggen in een notariële actie.

Om ervoor te zorgen dat je ex-partner een deel van het ouderdomspensioen via het fonds ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen 2 jaar Pensioenfonds Meubel op de hoogte stellen van de scheiding. Dit doe je via een formulier van de overheid. Als dit niet binnen 2 jaar is doorgegeven, houdt je ex-partner nog wel steeds recht op de helft van het pensioen, maar dan moeten jullie de betaling onderling regelen.

Overlijden
Het pensioenfonds heeft een en ander geregeld voor de achterblijvende partner en minderjarige kinderen bij jouw overlijden.

  1. Partnerpensioen
    De achterblijvende partner (huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst) ontvangt een levenslange pensioenuitkering van het pensioenfonds. Dit heet partnerpensioen. Overlijd je tijdens je dienstverband in de meubelbranche, dan bedraagt het partnerpensioen ongeveer 70% van het pensioen dat jij tot je 68e zou hebben opgebouwd. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd zolang je partner in leven is.
  2. Wezenpensioen
    Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen wezenpensioen. Zolang je deelneemt aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds Meubel, is er voor je kinderen een wezenpensioen geregeld. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen opbouwen als je tot de pensioengerechtigde leeftijd had gewerkt. Je kinderen krijgen tot de leeftijd van 18 jaar een uitkering. Vanaf 18 jaar ontvangen schoolgaande of studerende kinderen wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar.

 

Voor al je vragen over je pensioen kun je terecht bij Pensioenfonds Meubel of 088 - 919 38 01 of via info@meubelpensioen.nl.