In gesprek

Je hebt gemiddeld elk jaar een plannings-, functionerings- en/of beoordelingsgesprek met je werkgever. Meestal nodigt je werkgever je hiervoor uit, maar uiteraard kun je altijd zelf om een gesprek vragen. In deze gesprekken kun je aangeven hoe je je zou willen ontwikkelen en welke opleidingen je bijvoorbeeld zou willen volgen. Wat bespreek je bij welk gesprek? 

In gesprek

PLANNING- OF DOELSTELLINGSGESPREK
In een planningsgesprek of een doelstellingsgesprek bespreek je met je werkgever de plannen van de organisatie en jouw persoonlijke wensen om je te ontwikkelen. Jouw persoonlijke doelstelling leg je vooraf vast in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Een POP is een soort ontwikkelcontract tussen jou en je werkgever. Je omschrijft erin wat je sterke punten zijn, wat je wilt bereiken, hoe je dat wil doen en op welke termijn.

5 tips voor het planningsgesprek:

 1. Bereid je goed voor: weet wat er in je functieomschrijving staat en hoe de organisatie ervoor staat. Zet de dingen die jij wilt bespreken op papier en neem dat mee. 
 2. Luister goed naar wat je leidinggevende te vertellen heeft en vraag door als je iets niet begrijpt.
 3. Geef aan welke bijdrage je kunt leveren aan de doelstellingen van de organisatie.
 4. Vertel wat jouw sterke punten zijn en hoe jij je wilt ontwikkelen. Je mag ook suggesties doen voor specifieke opleidingen of cursussen.
 5. Maak concrete afspraken en maak ze SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 

 

FUNCTIONERINGSGESPREK
In het functioneringsgesprek bespreek je hoe het gaat met de afspraken van het planningsgesprek. Je hebt het over de samenwerking met andere collega’s en over wat je nodig hebt om je werk beter te doen. Je kunt zelf ook onderwerpen aandragen. 

5 tips voor het functioneringsgesprek:

 1. Bereid je goed voor. Vraag je leidinggevende wat jullie precies gaan bespreken. Bekijk welke afspraken jullie hebben gemaakt in eerdere gesprekken en wat daar tot nu toe van terecht is gekomen.
 2. Kijk terug op jouw werk in de afgelopen periode. Wat ging goed, wat ging minder goed? Zorg ervoor dat je duidelijke voorbeelden kunt noemen. En als er zaken kunnen verbeteren in het contact met je leidinggevende geef dat dan ook aan. 
 3. Schiet niet direct in de verdediging als je leidinggevende kritiek op je heeft. Stel open vragen en vraag om voorbeelden of tips.
 4. Heb je een voorstel voor jouw verdere ontwikkeling? Wil je bijvoorbeeld een opleiding of een cursus volgen of meer verantwoordelijkheden krijgen? Dit is het moment om je plannen op tafel te leggen.
 5. Kom je belemmeringen tegen in je ontwikkeling, bespreek dat dan. Denk hierbij ook aan materialen die je gebruikt zoals een laptop of machines waarmee je werkt.

 

BEOORDELINGSGESPREK
Een beoordelingsgesprek gaat over het eindresultaat van de afspraken. Een beoordelingsgesprek is eenzijdig. Tijdens dit gesprek hoor je bijvoorbeeld wat er gaat veranderen aan jouw arbeidsvoorwaarden en of je een salarisverhoging krijgt. 

5 tips voor het beoordelingsgesprek:

 1. Vraag op tijd naar de agenda van het gesprek. Wil jij het ergens over hebben, meld dat dan van tevoren bij je leidinggevende.
 2. Houd gedurende het jaar bij wat je bereikt en hoe je omgaat met gemaakte afspraken. 
 3. Bedenk waar je leidinggevende tevreden of ontevreden over zou kunnen zijn. Waar heb je steken laten vallen en hoe kwam dat? Door te reflecteren op je eigen functioneren kun je beter omgaan met de kritiek of feedback.
 4. Lees verslagen van eerdere beoordelings- en functioneringsgesprekken. Heb je je verbeterd? En zo nee, hoe komt dat en wat heb je daarvoor nodig?
 5. Maak afspraken die zowel voor jou als voor je werkgever duidelijk zijn. Spreek af wie waarvoor verantwoordelijk is en welke termijn er voor de afspraken staat.

 

Vaak krijg je na afloop een verslag van een gevoerd gesprek. Ben je het niet eens met de inhoud van het verslag van het functionerings- of beoordelingsgesprek, stuur dan zo snel mogelijk een schriftelijke reactie naar je werkgever. Hierin schrijf je waar je het niet mee eens bent en waarom. Wacht hier niet te lang mee. Krijg je geen verslag, vraag daar dan zelf om.

Als je vragen hebt over dit onderwerp of als je hulp nodig hebt van Jouw Toekomst Adviseur, laat dat dan weten via info@schavenaanjouwtoekomst.nl of 023 - 515 88 80.