Loon

Hoe wordt de hoogte van mijn salaris bepaald?

Je krijgt het loon dat hoort bij jouw leeftijd, de functiegroep en trede, waarin je bent ingedeeld(bijlage 1 en 2 cao).

Volgens welke trede je in een functieschaal betaald wordt, hangt af van je beoordeling of ervaring in een functie na het bereiken van de 21-jarige leeftijd.

Tot en met 20 jaar gelden er nog jeugdlonen. Per functiegroep is vastgesteld welk loon je krijgt bij welke leeftijd.

Wanneer is er sprake van overwerk?

Er is sprake van overwerk als je langer werkt dan de fulltime werkweek die hoort bij het bedrijf waar je werkt. Als je overwerkt heb je recht op een toeslag. In artikel 46 van de cao staat hoe hoog deze toeslag is.

De uren die je overwerkt kun je laten uitbetalen in geld of opnemen als betaald verlof.

Voorbeeld: je werkt parttime bij bedrijf X voor 32 uur. Bij bedrijf X geldt een fulltime werkweek van 40 uur. Wanneer je eenmalig 36 uur in een week werkt, dan geldt dit niet als overwerk. Pas na 40 uur wordt het aangemerkt als overwerk.

Wat is de toeslag als ik op een zaterdag of zondag werk?

Alleen als je op zaterdag werkt en het is overwerk, krijg je een toeslag van 50% (art. 40).

Als je op zondag werkt, krijg je een toeslag van 100%. Je werkgever betaalt dan dus 200% van je loon (art. 41).

Wat is de toeslag als ik op een feestdag werk?

Als je op een feestdag moet werken, krijg je een toeslag van 200%. Je werkgever betaalt dan dus 300% van je loon (art. 43).

Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?

De cao geeft geen recht op reiskosten voor regulier woon-werkverkeer.

Voor mijn werk moet ik mijn eigen auto gebruiken. Heb ik dan recht op kilometervergoeding?

Als je naar een klus rijdt met je eigen auto dan krijg je een vergoeding van € 0,35 bruto per kilometer bruto (art. 30).

Worden mijn reisuren betaald als ik naar een klus rijd?

Ten aanzien van de reisuren vanuit huis naar de klus en andersom, betaalt de werkgever alleen de uren die langer zijn dan de normale reistijd voor het woon- werkverkeer. De reisuren vanaf het werk naar de klus en andersom moeten daarentegen wel worden doorbetaald door de werkgever (artikel 30 ). Er worden geen toeslagen betaald voor de reisuren.

Als ik voor mijn werk beschermende kleding en schoenen nodig heb, moet ik dat dan zelf betalen?

Je werkgever dient je kleding en schoenen te verstrekken die je nodig hebt om je werk veilig te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat je een vergoeding krijgt om het zelf aan te schaffen.

Voor mijn werk heb ik gereedschap en kleding nodig. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Je werkgever zorgt voor gereedschap en kleding voor je werk. Moet je zelf voor je werk gereedschap en kleding kopen en onderhouden, dan krijg je een vergoeding per gewerkte week. Per 1 januari 2023 wordt de vergoeding voor gereedschap € 2,60 per week en de vergoeding voor kleding € 2,28 per week. Je werkgever moet het gereedschap en werkkleding verzekeren tegen schade door brand. Deze verzekering geldt alleen voor gereedschap en kleding die je gebruikt voor je werk en gereedschap en kleding die je geregistreerd hebt op een daartoe bestemde lijst. Het verzekerde bedrag hoeft niet meer te zijn dan € 1.250,- (art. 32).