Verlof

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Op grond van de cao (art. 48) heb je recht op 24 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek.

Heb ik recht op extra vakantiedagen vanwege mijn leeftijd?

Afhankelijk van je leeftijd en geboortejaar heb je recht op extra dagen. De extra dagen worden je naar verhouding toegekend vanaf het moment dat je jarig bent (art. 48).

Ben je ouder dan 55 jaar dan heb je mogelijk recht op extra vakantiedagen. Hoeveel extra dagen je krijgt, is afhankelijk van jouw geboortejaar. Bijvoorbeeld: Als een werknemer in 1965 is geboren, dan krijgt hij 1 extra vakantiedag per jaar als hij 55 jaar wordt.

Zie het volledige schema hieronder:

In welk jaar bent u geboren?Hoeveel vakantiedagen krijgt u extra per jaar?
U bent geboren in 1964 2 extra
U bent geboren in 1965 1 extra
U bent geboren na 1965 U krijgt extra vakantiedagen vanaf uw 60e

Als je 60 jaar wordt, krijg je 6 extra vakantiedagen. Daarna krijg je er elk jaar 1 dag bij tot een maximum van 10 extra dagen.

Zie het volledige schema hieronder:

Wat is uw leeftijd?Hoeveel vakantiedagen krijgt u extra per jaar?
U bent 60 jaar6 extra
U bent 61 jaar7 extra
U bent 62 jaar8 extra
U bent 63 jaar9 extra
U bent 64 jaar10 extra
U bent ouder dan 64 jaar10 extra
Hoeveel roostervrije dagen/ATV heb ik?

Afhankelijk van het aantal uur dat standaard per week wordt gewerkt binnen jouw bedrijf, heb je recht op roostervrije dagen (art. 34).

Wordt er 37,5 uur per week gewerkt, dan krijg je jaarlijks 5 roostervrijedagen van 7,5 uur per dag.

Wordt er 38,75 uur per week gewerkt, dan krijg je jaarlijks 12 roostervrijedagen van 7,75 uur per dag.

Bij 40 uur krijg je jaarlijks 19 dagen van 8 uur per dag.

Het aantal roostervrije dagen dat je krijgt, wordt berekend op basis van het aantal uur dat je werkt ten opzichte van een volledige werkweek (art. 34).

Ik werk parttime. Hoeveel roostervrije dagen/ATV krijg ik?

Volgens de cao wordt het aantal roostervrije dagen of ATV-dagen berekend naar verhouding. Hierbij is van belang uit hoeveel uur de standaard werkweek binnen jouw onderneming bestaat. Dit urenaantal geldt als uitgangspunt voor het berekenen van het aantal roostervrije dagen van een parttimer. Voorbeeld: een parttimer werkt 32 uur. Binnen de onderneming is de standaard werkweek 40 uur, waarvoor 19 roostervrije dagen per jaar worden toegekend. De parttimer krijgt naar verhouding dus 15,2 roostervrije dagen. Bij een standaard werkweek van 38,75 uur zou dat 9,9 dagen en bij 37,5 uur zou dat  4,3 dagen zijn (art. 34 lid 1).

Wanneer heb ik recht op betaald verlof?

Bijzonder verlof

Je hebt recht op 1 of meerdere dagen betaald verlof (art. 58) in het geval van:

 • Huwelijk van (schoon)ouders, broer,zus, zwager, schoonzus, of (stief, pleeg of klein)kind (1 dag)
 • 25 of 40 jaar huwelijksjubileum (1 dag)
 • Als je aanwezig bent op het 25, 40 ,50 of 60 jaar huwelijksjubileum van (schoon)ouders (1 dag)
 • Ondertrouw (1 dag)
 • Trouwen (2 dagen)
 • Overlijden van partner, (schoon)ouders of (stief of pleeg)kind  met wie je in huis woont (dag vanaf overlijden tot en met crematie/begrafenis)
 • Overlijden van (schoon of stief)ouders, schoonzoon of -dochter,  (stief of pleeg)kindmet wie je niet in huis woont (dag na overlijden én de dag van crematie/begrafenis)
 • Overlijden van een familielid van jou of jouw partner waarbij het gaat om een: broer, zus, zwager, schoonzus, oma, opa of kleinkind (1 dag om naar de crematie of begrafenis te gaan)

Meer soorten bijzonder verlof zijn opgenomen in artikel 58 van de cao. 

Verlof voor een bezoek aan de tandarts, dokter of fysiotherapeut

In jouw bedrijf kunnen regels voor het bezoek aan de tandarts, dokter of fysiotherapeut gelden. Als er geen bedrijfsregeling is, dan gelden de volgende afspraken:

 • Woon je binnen 10 kilometer van het bedrijf? Dan betaalt jouw werkgever het inkomen door van maximaal 1,5 uur gemiste werktijd. Woon je verder dan 10 kilometer van het bedrijf? Dan betaalt jouw werkgever het inkomen door van maximaal 2,5 uur gemiste werktijd.
 • Verwijst een dokter je door naar een medisch specialist? Dan betaalt jouw werkgever het inkomen door van maximaal 1 gemiste werkdag per afspraak.
 • Moet je naar de tandarts omdat je een kunstgebit, prothesen, kronen of bruggen krijgt? Dan betaalt jouw werkgever het inkomen door van alle uren die je hierdoor niet kan werken.
 • Wil jouw werkgever dat je naar de bedrijfsarts gaat of dat je een medische keuring ondergaat? Dan betaalt hij het inkomen door van alle uren die je hierdoor niet kunt werken. Hij moet dan ook een vergoeding van de reiskosten betalen.   

Je wordt wel geacht de afspraak zo dicht mogelijk aan het begin of het einde van jouw werktijd te maken of buiten werktijd en je moet dit tijdig aan jouw werkgever melden (art. 58).

Wanneer en hoe lang heb ik recht op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin je direct vrij moet nemen om maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld als jouw kind plotseling ziek is geworden en direct moet worden opgehaald, of bij een sterfgeval in jouw familie. Het gaat dus om plotselinge situaties die direct door jou opgelost moeten worden. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet jouw werkgever altijd toekennen. Het salaris moet hij tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen. Het calamiteitenverlof kan hoogstens enkele dagen duren (art. 4:1 Wet Arbeid en Zorg).

Mijn partner gaat binnenkort bevallen van een kind. Hoe lang heb ik recht op verlof?

Wanneer jouw partner is bevallen, heb je recht op geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week. Dit mag je naar eigen wens opnemen binnen maximaal 4 weken nadat jouw kindje is geboren. Jouw werkgever betaalt het loon gedurende deze week verlof volledig door.

Daarnaast heb je ook recht op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Hiervoor is wel vereist dat je de eerste week geboorteverlof al hebt opgenomen. Het is mogelijk om deze dagen op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kindje. Je krijgt gedurende deze verlofdagen 70% van het dagloon als uitkering van het UWV (art. 4:2, 4:2a, 4:2b en 4:2c Wet Arbeid en Zorg).

Kan ik minder gaan werken?

Je mag in overleg met je werkgever meer of minder uren per week gaan werken. Je werkgever moet een goede reden hebben om het verzoek te weigeren. Je hebt recht op aanpassing van je uren als je bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers werkt. Ook moet je minimaal een halfjaar in dienst zijn (artikel 2 Wet flexibel werken).

Is er een regeling om in verband met mijn leeftijd minder te gaan werken.

58+ regeling
Vanaf 58 jaar mag je 20% minder gaan werken. Je kan dus bijvoorbeeld 4 dagen per week gaan werken in plaats van 5. Heb je al een werkweek van 4 dagen, dan kan je minder uren gaan werken (art. 37). Dit moet wel passen binnen het rooster van het bedrijf. Je kan 20% minder gaan werken met behoud van loon door vakantie- en roostervrije dagen te gebruiken. Je kan ook vrije dagen kopen. De waarde van 1 dag is het uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren van een werkdag.

In artikel 37 van de cao wordt de 58+ regeling omschreven. Als je 58 jaar bent en je koopt dagen of uren om een kortere werkweek te realiseren, dan krijg je minder loon en bouw je minder pensioen op. Het pensioenfonds compenseert 20% van de totale premie die jij en je werkgever betaalden direct voorafgaand aan gebruikmaking van de regeling. Volgens de 58+ regeling werk je 80%, krijg je ongeveer 90% salaris en bouw je 100% pensioen op. Niet in alle gevallen komt dit helemaal uit. Dat hangt er vanaf hoeveel dagen je moet kopen. Neem contact op met een Jouw Toekomst Adviseur: 023 515 88 80 of info@schavenaanjouwtoekomst.nl. Op de website van CBM vind je een handige tool waarmee je kunt berekenen wat de 58+ regeling voor jou betekent (art. 37).

RVU-regeling
Per 1 januari 2022 is er een ‘zwaar werkregeling’ die het mogelijk maakt voor mensen met zwaar werk om eerder te stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. De RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden en is van kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Dit is een onderdeel van de cao-afspraken en heeft als doel mensen gezond naar de pensioenleeftijd te begeleiden. Je komt voor deze regeling in aanmerking wanneer je bent geboren tussen 1 januari 1955 en 31 december 1960, op de uitdiensttredingsdatum liggend in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 65 jaar of ouder bent, op dat moment zwaar werk verricht en 20 van de afgelopen 25 jaar in de sector hebt gewerkt. Onder ‘zwaar werk’ verstaan we werkzaamheden in de productie/montage, logistiek/transport en technische dienst.