News Created with Sketch. Geplaatst op:
.

Vraag en antwoord: Langdurig ziek

Als je langdurig ziek bent, dan krijg je te maken met een arbodienst of bedrijfsarts en een heleboel rechten en plichten. Hoe zit dat precies? Schaven aan jouw Toekomst helpt je op weg met de belangrijkste vragen over langdurig ziek-zijn.

Wanneer is er sprake van langdurig ziek-zijn?
Als je langer dan 4 weken ziek bent en 4 weken of langer niet werkt, hebben we het over langdurig ziek-zijn. Wanneer je ziek bent, moeten jij en je werkgever stappen ondernemen op weg naar je herstel. Op de site van het UWV lees je precies wat er  van jou wordt verwacht. In het algemeen geldt dat je zelf ook werkt aan een terugkeer op de werkvloer.

Wat is de Wet verbetering Poortwachter?
Het doel van deze  wet is om samen met je werkgever ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kunt gaan. Er staat beschreven hoe je een re-integratiedossier opbouwt en wat de rechten en plichten van werknemer en werkgever zijn. Als werknemer ben je verplicht actief mee te werken aan jouw re-integratie. Dat wil zeggen: Je bespreekt je gezondheidssituatie met de bedrijfsarts, je hebt iedere 6 weken een voortgangsgesprek met je werkgever, je stelt samen met je werkgever een passend re-integratieplan op en je accepteert passend werk. Je bent niet verplicht de aard van je ziekte te melden aan je werkgever en je hoeft ook geen toestemming te geven aan de bedrijfsarts voor het opvragen van medische gegevens. Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan mag je een deskundigenoordeel aanvragen.

Wat is het tweedespoortraject?
Als je langdurig je eigen werk niet kunt uitvoeren en als er geen passend alternatief is binnen de organisatie, dan wordt er gekeken naar re-integratie bij een andere werkgever. Je bent verplicht hieraan mee te werken. Deze stap moet worden vermeld in het re-integratiedossier. Een tweede-spoortraject start uiterlijk in de 52e week van je arbeidsongeschiktheid, maar kan ook gelijk starten met het eerstespoortraject.

Hoe zit het met mijn salaris als ik ziek ben?
​​​​​​Volgens de cao Interieurbouw en meubelindustrie krijg je gedurende het eerste jaar van ziekte 100% van je gebruikelijke loon doorbetaald, inclusief toeslagen. Na 1 jaar ziekte, krijg je 70% van je loon. Je wordt maximaal 104 weken doorbetaald. Is er geen zicht op terugkeer, dan vraag je in week 93 een WIA-uitkering aan.
Als je je niet of onvoldoende inspant voor je re-integratie, dan mag je werkgever minder loon betalen of zelfs loon inhouden. Blijkt bij de WIA-aanvraag dat je werkgever onvoldoende heeft gedaan voor jouw terugkeer, dan kan het UWV hem of haar verplichten je loon langer door te betalen.

Mag mijn werkgever mij ontslaan omdat ik ziek ben?
Als je arbeidsovereenkomst afloopt tijdens ziekte, dan mag je werkgever je ziek uit dienst laten gaan, dus zonder je arbeidsovereenkomst te verlengen. Bij een vast dienstband, mag werkgever je niet ontslaan omdat je ziek bent. Dan geldt de Wet verbetering Poortwachter en gaan werkgever en jij maximaal 2 jaar werken aan re-integratie. Je werkgever mag je wel ontslaan op staande voet (bijvoorbeeld vanwege fraude of geweld), of als je in je proeftijd zit of bij een faillissement. Ook kun je je contract in overleg met je werkgever beëindigen. Dit noemen we ontslag met wederzijds goedvinden. Je spreekt dan samen een ontslagvergoeding af. Die komt in de plaats van de wettelijke transitievergoeding die je normaal gesproken ontvangt bij ontslag.
Neem niet zelf ontslag als je ziek bent. Je verspeelt dan je recht op 2 jaar loondoorbetaling. Iedereen met een vast dienstverband heeft daar recht op, mits je meewerkt aan je re-integratie. Bij een tijdelijk contract wordt je loon in ieder geval tot einde contract doorbetaald. Zelf ontslag nemen kan ook problemen geven bij het aanvragen van een uitkering.

Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik langdurig uitval?
Er kunnen talloze redenen zijn waarom je ziek wordt. Een aantal aandoeningen kun je voorkomen door jezelf regelmatig te laten onderzoeken. Medewerkers in de interieurbouw en meubelindustrie hebben recht op een periodiek medisch onderzoek dat meestal door de werkgever wordt aangeboden. Je kunt ook meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck speciaal voor onze branche, een preventief medisch onderzoek dat de belangrijkste en meeste relevante gezondheidsrisico’s in kaart brengt. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Anouk van Stipriaan of Miranda Oosdijk.

 

Gerelateerd Nieuws

Langdurig ziek? Hier heb je recht op

Wanneer je langdurig ziek bent en daardoor niet kunt werken is da...
Lees meer