News Created with Sketch. Geplaatst op:
02-07-2020
.

Vergroot je werkgeluk

Plezier hebben in je werk is tegenwoordig steeds belangrijker. Toch is bijna een kwart van de Nederlanders ongelukkig op het werk. Wat verstaan we nu eigenlijk onder werkgeluk en hoe kun je dat zelf vergroten?

Werkgeluk gaat over het geluk en het plezier dat je werk jou geeft. Werk is dan meer dan ‘een leuke baan’. Het is werk waar je voldoening uit haalt en waar je positieve sociale wisselwerking en steun ontvangt. Het laadt je op en motiveert je. Dat betekent dat je niet simpelweg je dagelijkse klusjes afdraait en wacht op het weekend. Van jouw manier van werken krijg je energie en het levert een positieve bijdrage aan jouw leven.

Een schouderklopje of compliment over de werkzaamheden die je verricht kunnen een positieve invloed hebben op jouw gevoel van eigenwaarde, succes en motivatie. Iedereen is hier gevoelig voor. Maar ook zelf een collega complimenteren kan een bijdrage leveren aan je eigen werkplezier.

De sfeer op het werk is ook van belang voor je werkgeluk. Een teamgevoel draagt zeker bij aan de positieve sfeer op het werk. Een goede relatie met je collega’s op en buiten het werk maakt het werk een stuk aangenamer. Dat is iets waar je zelf ook invloed op hebt.

Factoren die werkgeluk vergroten zijn:
  • Gebruik kunnen maken van je sterke punten, je kwaliteiten
  • De mate van uitdaging
  • Weten wat er van je wordt verwacht
  • Veel afwisseling
  • Voldoende en prettige sociale contacten
  • Veilige en plezierige werkomgeving
  • De mate van waardering voor het werk bij jezelf en bij anderen
  • Een goede werkgever
  • Voldoende toekomstperspectieven
  • Een organisatie waar je eerlijk wordt behandeld

 

Door een cijfer te geven aan de bovenstaande factoren heb je al een beeld van jouw welbevinden en de betekenis die je aan je werk geeft. Vallen bepaalde scores laag uit, dan kun je daar zelf actie op ondernemen. Misschien heb je je wel nooit gerealiseerd dat goede toekomstperspectieven jouw werk aantrekkelijker maken. Zoek eens uit waar jouw mogelijkheden liggen.

Er zijn natuurlijk ook veel mensen die geen geluk ervaren in hun werk. Mogelijk vinden zij het een te grote stap om een andere richting in te slaan. Dat is niet zo vreemd. Als je van baan verandert, raak je zekerheden zoals je inkomen kwijt. Waag je de sprong niet, dan maakt dat je op den duur nog ongelukkiger. Als je weinig plezier en geluk ervaart in jouw baan dan kan dat jouw leven negatief beïnvloeden.

Als je meer geluk in je werk wilt ervaren dan heb je zelfkennis nodig. Je weet wie je bent, wat je wilt, wat je kunt, wat je kwaliteiten zijn en waar je energie van krijgt. Om je daarbij een handje te helpen, ontwikkelde FNV de checklist Grip op je loopbaan. Je kunt deze gratis downloaden. Werknemers in de meubelbranche kunnen bovendien de gratis online cursus Werkgeluk volgen.