News Created with Sketch. Geplaatst op:
26-05-2021
.

Vraag en antwoord: de bedrijfsarts

Als je langdurig ziek bent of dreigt te worden, krijg je een oproep van de bedrijfsarts. Wat kan je van hem verwachten? 3 veelgestelde vragen.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is afgestudeerd in de geneeskunde en heeft daarna een aanvullende studie van 4 jaar gevolgd. Jouw werkgever betaalt hem om te beoordelen of jij wel of niet kunt werken. Als je je hebt ziekgemeld, nodigt hij je uit voor een gesprek waarin hij jouw klachten inventariseert. Je bent verplicht de bedrijfsarts alle relevante informatie te geven over jouw gezondheid. Hij heeft deze informatie nodig om advies te kunnen geven over jouw arbeidsgeschiktheid en met je te bespreken wat je nog wel kunt op je werk en wat je daarvoor nodig hebt. De bedrijfsarts rapporteert hierover aan je werkgever.

Kan ik de bedrijfsarts wel vertrouwen?

Jazeker. Hij wordt weliswaar betaald door je werkgever, maar de gesprekken die jullie voeren zijn vertrouwelijk. De bedrijfsarts heeft beroepsgeheim; zonder jouw toestemming mag hij niet over je ziekte praten met je werkgever, huisarts of specialist. Het is zijn taak een kloppend en adequaat advies te geven. Om jou goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat hij een open en eerlijk gesprek voert. De bedrijfsarts heeft er geen enkel belang bij jouw vertrouwen te schaden. Het liefst ziet hij jou zo snel mogelijk weer gezond op de werkvloer.

Moet ik de adviezen van de bedrijfsarts opvolgen?

Jij en je werkgever zijn samen verantwoordelijk voor jouw re-integratie. De werkgever moet ervoor zorgen dat jij kunt re-integreren en jij bent verplicht daaraan mee te werken. Dat betekent dat je ook naar de afspraken met je bedrijfsarts gaat en dat je adviezen opvolgt. Doe je dat niet, dan span je je onvoldoende in voor je eigen re-integratie.

Een bedrijfsarts mag niet eisen dat je weer gaat werken. De bedrijfsarts adviseert over jouw arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid. Meestal volgt de werkgever dit advies. Als de bedrijfsarts vindt dat je weer aan de slag kunt dan mag je werkgever wel eisen dat je weer komt werken.

Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts dan kan je een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. Is de uitkomst hetzelfde dan kan je bij het UWV terecht voor een deskundigenoordeel. Jouw werkgever heeft trouwens dezelfde opties.

Heb je meer vragen over de bedrijfsarts, wil je weten hoe je duurzaam aan de slag kan of heb je vragen over je meubelpensioen? Neem dan contact op met Jouw Toekomst Adviseur.