News Created with Sketch. Geplaatst op:
24-06-2020
.

Op vakantie in coronatijd

Sinds 15 juni kunnen we weer lekker op vakantie naar het buitenland. Het is goed om je weer op te laden na de afgelopen hectische periode. Toch is het opletten geblazen met een vakantie over de grens. Hoe zit het nu precies met die kleurcodes en wanneer moet je in quarantaine?

De meeste landen in Europa hebben inmiddels code geel. Dat betekent dat de veiligheidsrisico’s afwijken van die in Nederland. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben nog code oranje. Je mag daar alleen naartoe voor noodzakelijke reizen. Welke kleurcode een land voert, heeft te maken met de gezondheidssituatie.

Ook bij de landen met code geel is het goed om alert te blijven omdat de situatie snel kan veranderen. De overheid heeft aangegeven dat zij Nederlanders die vastzitten in het buitenland niet gaat repatriëren. Het is dus je eigen verantwoordelijkheid om goed op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.

Als je toch afreist naar een land dat door het kabinet met code oranje is aangemerkt, wordt je dringend verzocht bij thuiskomst 2 weken in (zelf)quarantaine te gaan. Houd er rekening mee dat je extra verlof moet opnemen als je niet thuis kunt werken. Je werkgever kan je niet verbieden naar een oranje land te gaan, maar hij mag je wel verzoeken dat niet te doen.

Als je naar een land gaat met een negatief reisadvies, neem je als werknemer onnodig risico. Als je niet tijdig kan terugkeren en dus niet kunt werken, zou jouw werkgever daar consequenties aan kunnen verbinden. Hij zou kunnen beslissen je loon voor die periode niet uit te betalen.

Dit zijn de belangrijkste vragen:

Kan mijn werkgever mij verbieden op vakantie te gaan naar gebieden met code oranje?

Nee. Je werkgever kan je dat niet verbieden. Hij mag je wel vragen om niet op vakantie te gaan naar deze gebieden. Dat past bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Als de overheid een negatief reisadvies uitgeeft voor jouw bestemming dan neem je als werknemer onnodig veel risico. Je werkgever kan er consequenties aan verbinden als je toch ziek terugkomt. Als je  arbeidsongeschikt bent door opzet of bewuste roekeloosheid kan je mogelijk geen aanspraak maken op loon. Ook al ga je niet met vakantie met het doel ziek te worden. Als je afreist naar een gebied met code oranje moet je 2 weken na terugkomst preventief thuisblijven. Als je niet thuis kunt werken, kan je werkgever bepalen dat je over die weken geen recht hebt op loon. Om dat te ondervangen, kun je in die 2 weken ook vakantiedagen opnemen.

Stel: ik ga op vakantie naar een bestemming waar het coronavirus heerst en ik raak besmet. Heb ik dan recht op loon?

Je gaat niet met vakantie met als doel ziek te worden. Als je arbeidsongeschikt wordt door opzet of bewuste roekeloosheid kun je mogelijk geen aanspraak maken op loon. Maar: opzet of bewuste roekeloosheid wordt in de rechtspraak zelden aangenomen. Het wettelijk bepaalde loon tijdens ziekte raak je niet kwijt als je opzettelijk risicovol gedrag vertoont dat de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Wel kan het zo zijn dat je 70% uitbetaald krijgt in plaats van 100%.

Stel: ik ga toch naar het buitenland terwijl de overheid adviseert dat niet te doen en ik kan niet meer terug naar Nederland. Heb ik dan wel recht op loon?

In dit geval neem je als werknemer wel een onnodig groot risico. Veel landen zitten 'op slot'. Als je  toch naar het buitenland vertrekt en niet meer (op tijd) terug kunt komen om te werken, kan je werkgever hier consequenties aan verbinden. Hij kan stellen dat je geen recht hebt op loon omdat jijzelf het risico hebt genomen dat je niet op je werk kunt komen en je werk kunt uitvoeren.

Ik kom terug van vakantie uit een gebied waar het coronavirus heerst. Ik moet van mijn werkgever nu verplicht 2 weken onbetaald verlof nemen na mijn vakantie. Mag dat?

Nee, je werkgever mag je niet op voorhand verbieden om 2 weken na terugkeer op het werk te verschijnen. En al helemaal niet zonder doorbetaling van loon, door het verplicht opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof.

De laatste informatie over de gezondheidssituatie of reisadviezen vind je op Nederlandwereldwijd.nl.