News Created with Sketch. Geplaatst op:
30-03-2023
.

Betaald verlof in onze branche: Hier heb jij recht op

Als medewerker in de Interieurbouw en Meubelindustrie heb je in een aantal situaties recht op bijzonder verlof. Dit staat in artikel 58 van onze cao. Jouw werkgever betaalt dan jouw inkomen door. Het loon wordt alleen doorbetaald over dagen waarop je normaal gesproken moet werken. In dit artikel beschrijven we de verschillende situaties waarin je volgens de cao recht hebt op betaald verlof.

Trouwen  
Wanneer je zelf gaat trouwen, heb je recht op 2 dagen betaald verlof. Ga je in ondertrouw dan geldt 1 dag betaald verlof. Ook heb je recht op 1 dag betaald verlof wanneer je vader/moeder of een van je schoonouders, je kind, stiefkind, pleegkind, kleinkind, broer/zus of zwager/schoonzus trouwt en je op het feest aanwezig bent. Als je zelf je 25 jaar of 40 jaar getrouwd bent, heb je ook recht op 1 dag betaald verlof. Dit geldt ook als je ouders of schoonouders hun 25e, 40e, 50e of 60e huwelijksjubileum vieren. 

Overlijden 
Wanneer er iemand overlijdt die bij je in huis woont, heb je recht op betaald verlof vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Het gaat hierbij om de volgende personen: je partner, kind, stiefkind, pleegkind, ouder of schoonouder. Wanneer iemand in je familiekring overlijdt die niet bij je in huis woont en je bent aanwezig bij de crematie of uitvaart, dan krijg je 1 dag nadat deze persoon is overleden én 1 dag betaald verlof om naar de crematie of begrafenis te gaan. Het gaat hierbij om de volgende personen: Je uitwonende kind, stiefkind, pleegkind, schoonzoon/schoondochter, ouder, stiefouder of schoonouder. Als je broer/zus, zwager/schoonzus, grootouder of kleinkind overlijdt, heb je recht op 1 dag betaald verlof om de begrafenis of crematie bij te wonen. 

Stemmen 
Tijdens verkiezingen heb je recht op betaald verlof om te kunnen stemmen of om aanwezig te zijn bij een verplichte bijeenkomst van de overheid, zoals het bijwonen van een rechtszaak als getuige. De tijd die nodig is om aanwezig te zijn, wordt vergoed door je werkgever.

Ontslag 
Als je wordt ontslagen omdat er niet genoeg werk is en je hebt langer dan 3 maanden voor het bedrijf gewerkt, dan heb je recht op 1 dag betaald verlof om te solliciteren voor een nieuwe baan. 

Vakbond 
Als je lid bent van een vakbond, heb je recht op een bepaald aantal dagen betaald verlof om vakbondsbijeenkomsten bij te wonen. Dit is afhankelijk van het aantal medewerkers in het bedrijf waar je werkt. Als er 9 of minder medewerkers zijn in het bedrijf waar je werkt, heb je recht op maximaal 2 dagen betaald verlof per jaar. Als er 10 of meer werknemers zijn in het bedrijf waar je werkt, heb je recht op maximaal 5 dagen betaald verlof per jaar. 

Cursus over pensioen 
Als werknemer van 62 jaar of ouder heb je recht op maximaal 5 dagen betaald verlof voor het bijwonen van een informatieve cursus over pensioen. Dit verlof geldt vanaf je 62e verjaardag tot en met de dag waarop je arbeidsovereenkomst stopt. 

Verhuizen 
In de week waarin je gaat verhuizen heb je recht op 1 dag betaald verlof. Houd er wel rekening mee dat dit recht op een verhuisdag slechts 1 keer in de 5 jaar geldt.   

Naast deze besproken vormen van bijzonder verlof in de cao, bestaan er ook nog wettelijke verlofregelingen, zoals bijvoorbeeld het ouderschapsverlof en zorgverlof. 

Wist je dat in artikel 59 van de cao staat hoeveel verlof je krijgt als je onder werktijd naar de tandarts, de dokter of de fysiotherapeut moet? Ben je hier benieuwd naar, kijk dan op Schaven aan jouw Toekomst of in artikel 59 van de cao Interieurbouw en Meubelindustrie.

Heb je meer vragen over deze cao-bepalingen? Neem voor de uitleg van de cao contact op met de Vakraad of met Jouw Toekomst Adviseur

Over deze en andere bepalingen in onze cao hebben we een overzichtelijke pdf gemaakt. Nieuwsgierig? Je vraagt hem aan via onderstaand formulier.

Gerelateerd Nieuws

Veilig en gezond werken

Veilig werken is voor jou en je collega’s in de interieurbouw en ...
Lees meer

Scholing onder werktijd

Werk jij in de interieurbouw of de meubelindustrie en wil jij je ...
Lees meer