Actief Luisteren

Gratis

Bekijken

Actief luisteren is een zeer praktische vaardigheid die je helpt om anderen te begrijpen, maar ook om dingen beter te onthouden en effectiever gesprekken te voeren. Een actieve luisterhouding kan je in veel situaties helpen, of je nu collega, coac

Beter leren en studeren

Gratis

Bekijken

Hoe lang ben je al uit de schoolbanken? En heb je je nu toch ingeschreven voor een nieuwe studie of opleiding? Je ontdekt vast snel dat leren en studeren niet vanzelf gaat. Toch kun je van je nieuwe leeruitdaging een succes te maken.

Je ziet dat iemand op het werk opeens bewusteloos neervalt of er ontstaat voor jouw neus een brandje. Heb jij dan enig idee wat je moet doen? Met de juiste handelingen red je levens en voorkom je erger.

Burn-out voorkomen

Gratis

Bekijken

Merk je dat het niet meer gaat op je werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk loopt op en het wordt allemaal teveel.

Coachend leidinggeven

Gratis

Bekijken

Jij staat voor de opgave om leiding te geven aan een team of een organisatie. Leidinggeven kan op verschillende manieren. Coachend leidinggeven is een leiderschapsconcept dat de laatste jaren terrein wint.

Coaching skills

Gratis

Bekijken

This online course teaches you the basics of the coaching profession. Not necessarily to become a professional coach afterwards. But to use your coaching skills in your work as a manager, project leader or involved colleague.

Coachingsvaardigheden

Gratis

Bekijken

De online cursus 'Coachingsvaardigheden' leert je de basis van het coachingsvak.

Complimenteren

Gratis

Bekijken

Misschien moet je nog aan het idee wennen, maar ook jouw medewerkers hebben, net als jijzelf, van tijd tot tijd behoefte aan een compliment.

Conflicthantering

Gratis

Bekijken

Conflicten op het werk? Gedoe binnen je organisatie? Los het op! Dit bevordert de werksfeer én verhoogt de productiviteit van de medewerkers.

Doeltreffend personeelsbeleid

Gratis

Bekijken

Personeelsbeleid is het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en vaardigheden van medewerkers op de doelstellingen van het bedrijf. Goed personeelsbeleid kan ervoor zorgen dat medewerkers met plezier hun werk doen.

Duurzaam ondernemen

Gratis

Bekijken

Duurzaam ondernemen is een trend. Veel mensen hebben het erover. Maar als je vraagt wat het nu precies inhoudt, komt men niet veel verder dan 'iets met het milieu'. Duurzaam ondernemen heeft vele kanten.

Effectief vergaderen

Gratis

Bekijken

Veel bedrijven in Nederland hebben een echte vergadercultuur. Daar is niets mis mee, als die vergaderingen echt effectief zouden zijn.

Effectief vergaderen

Gratis

Bekijken

Wist je dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' wordt genoemd? Wij denken dat die gedachte terecht is. Bedrijven en individuen hebben er alle belang bij dat vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk verlopen.

Effectieve functioneringsgesprekken voeren

Gratis

Bekijken

Functioneringsgesprekken vinden jaarlijks plaats. Eerst een tussenstand in het functioneringsgesprek en dan de eindstand in de beoordeling. Nu is het de vraag of je als leidinggevende ook wel iets uit de gesprekken haalt.

Je ziet dat iemand op het werk opeens bewusteloos neervalt of er gebeurt voor jouw neus een ongeluk. Heb jij dan enig idee wat je moet doen? Met de juiste handelingen red je levens en voorkom je erger.

Feedback geven en ontvangen

Gratis

Bekijken

Mensen aanspreken op hun gedrag kun je leren. Net zoals je kunt leren om om te gaan met reacties van anderen op jouw gedrag. In de online cursus 'Feedback geven en ontvangen' leer je om de impact van je feedback vergroten.

Functieprofiel ontwerpen en gebruiken

Gratis

Bekijken

Functies moeten binnen een onderneming helder zijn, met het oog op zowel de beloning van personeel als de beoordeling van het functioneren van medewerkers. Daarom zijn functieprofielen hard nodig. Maar hoe ontwerp je deze profielen?

functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gratis

Bekijken

Functionerings- en beoordelingsgesprekken voer je ieder jaar. Maar wat haal je als manager uit deze gesprekken? Krijg je bijvoorbeeld goede feedback in het functioneringsgesprek?

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gratis

Bekijken

Weet je wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan ben jij de uitzondering op de regel! Kun je in een paar zinnen dat verschil aangeven?

Generatie Einstein

Gratis

Bekijken

De nieuwere lichtingen werknemers (geboren vanaf1988) zitten anders in elkaar dan de voorgaande generaties. Dat blijkt uit hoe ze omgaan met het werk, collega's en leidinggevenden. Hoe zit het precies met de zogeheten Generatie Einstein?

Goede functioneringsgesprekken voeren

Gratis

Bekijken

De functioneringsgesprekken staan voor de deur en je moet als leidinggevende weer in gesprek met al je medewerkers over hun prestaties. Een perfecte kans om hen te motiveren het de aankomende periode nog beter te doen!

Handling aggression at work

Gratis

Bekijken

In this 3-week online course you will learn more and more about aggression. You will learn to recognise and deal with it appropriately.

Het Nieuwe Werken

Gratis

Bekijken

Wil je starten met het nieuwe werken? Of gaat je organisatie ermee aan de slag, maar weet je nog niet wat je te wachten staat? Deze online cursus geeft je de voorsprong die je nodig hebt om effectief over te gaan naar het nieuwe werken.

Het nut van feedback

Gratis

Bekijken

Feedback geven en ontvangen is in veel situaties toepasbaar. Als je het op de goede manier doet, kun je er veel aan hebben. In deze training leer je wat het nut van feedback is. En hoe je het geeft.

Hoe gaat het ziek melden in jouw organisatie?

Gratis

Bekijken

Hoe gaat het ziek melden binnen jouw organisatie? Wat zijn de gevolgen van het aannemen van een ziekmelding voor de organisatie?  Presentatie Angelo Wiegmans (Bedrijfplus.nl) en Raymond Diemer (Hobp.nl)