Actief Luisteren

Gratis

Bekijken

In de online cursus 'Actief luisteren' leer je om anderen goed te begrijpen. Actief luisteren is een zeer praktische vaardigheid die je helpt om anderen te begrijpen, maar ook om dingen beter te onthouden en effectiever gesprekken te voeren. 

Beter leren en studeren

Gratis

Bekijken

Hoe lang ben je al uit de schoolbanken? En heb je je nu toch ingeschreven voor een nieuwe studie of opleiding? Je ontdekt vast snel dat leren en studeren niet vanzelf gaat. Toch kun je van je nieuwe leeruitdaging een succes te maken.

Deze online cursus BHV helpt je met je voorbereiding op je BHV examen en maakt deel uit van het thema Arbo & Veiligheid met trainingen zoals EHBO, VCA, Security Awareness etc.

Burn-out voorkomen

Gratis

Bekijken

Merk je dat het niet meer gaat op je werk? Opeengestapelde verplichtingen en verwachtingen kunnen niet meer worden waargemaakt. De druk loopt op en het wordt allemaal teveel.

Coachend leidinggeven

Gratis

Bekijken

Jij staat voor de opgave om leiding te geven aan een team of een organisatie. Leidinggeven kan op verschillende manieren. Coachend leidinggeven is een leiderschapsconcept dat de laatste jaren terrein wint.

Coachingsvaardigheden

Gratis

Bekijken

De online cursus 'Coachingsvaardigheden' leert je de basis van het coachingsvak.

Complimenteren

Gratis

Bekijken

Misschien moet je nog aan het idee wennen, maar ook jouw medewerkers hebben, net als jijzelf, van tijd tot tijd behoefte aan een compliment.

Conflicthantering

Gratis

Bekijken

Conflicten op het werk? Gedoe binnen je organisatie? Los het op! Dit bevordert de werksfeer én verhoogt de productiviteit van de medewerkers.

Doeltreffend personeelsbeleid

Gratis

Bekijken

Personeelsbeleid is het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en vaardigheden van medewerkers op de doelstellingen van het bedrijf. Goed personeelsbeleid kan ervoor zorgen dat medewerkers met plezier hun werk doen.

Duurzaam ondernemen

Gratis

Bekijken

Duurzaam ondernemen is een trend. Veel mensen hebben het erover. Maar als je vraagt wat het nu precies inhoudt, komt men niet veel verder dan 'iets met het milieu'. Duurzaam ondernemen heeft vele kanten.

Effectief vergaderen

Gratis

Bekijken

Wist je dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' wordt genoemd? Wij denken dat die gedachte terecht is. Bedrijven en individuen hebben er alle belang bij dat vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk verlopen.

Effectieve functioneringsgesprekken voeren

Gratis

Bekijken

Functioneringsgesprekken vinden jaarlijks plaats. Eerst een tussenstand in het functioneringsgesprek en dan de eindstand in de beoordeling. Nu is het de vraag of je als leidinggevende ook wel iets uit de gesprekken haalt.

Je ziet dat iemand op het werk opeens bewusteloos neervalt of er gebeurt voor jouw neus een ongeluk. Heb jij dan enig idee wat je moet doen? Met de juiste handelingen red je levens en voorkom je erger.

Feedback geven en ontvangen

Gratis

Bekijken

In de online cursus “Feedback geven en ontvangen” leer je slim, in een paar minuten per dag, de impact van je feedback vergroten.

Functieprofiel ontwerpen en gebruiken

Gratis

Bekijken

Functies moeten binnen een onderneming helder zijn, met het oog op zowel de beloning van personeel als de beoordeling van het functioneren van medewerkers. Daarom zijn functieprofielen hard nodig. Maar hoe ontwerp je deze profielen?

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gratis

Bekijken

Weet je wel zeker dat een functioneringsgesprek echt verschilt van een beoordelingsgesprek? Dan ben jij de uitzondering op de regel! Kun je in een paar zinnen dat verschil aangeven?

Funtionerings- en beoordelingsgesprekken

Gratis

Bekijken

Gesprekken moeten elk jaar worden gehouden. Allereerst een tussentijdse score in het functioneringsgesprek. Ten tweede de eindscore. Maar krijg je als manager ook iets uit deze gesprekken?

Generatie Einstein

Gratis

Bekijken

De nieuwere lichtingen werknemers (geboren vanaf1988) zitten anders in elkaar dan de voorgaande generaties. Dat blijkt uit hoe ze omgaan met het werk, collega's en leidinggevenden. Hoe zit het precies met de zogeheten Generatie Einstein?

Het Nieuwe Werken

Gratis

Bekijken

Wil je starten met het nieuwe werken? Of gaat je organisatie er mee aan de slag, maar weet je nog niet wat je te wachten staat? Deze online cursus geeft je de voorsprong die je nodig hebt om effectief over te gaan naar het nieuwe werken.

Het nut van feedback

Gratis

Bekijken

Feedback, iedereen heeft er tegenwoordig mee te maken. Feedback heeft een negatief imago, maar feedback is zeker niet altijd negatief. Niet iedereen weet wat feedback inhoudt, dan is het verstandig deze training te volgen.

Hoe gaat het ziek melden in jouw organisatie?

Gratis

Bekijken

Hoe gaat het ziek melden binnen jouw organisatie? Wat zijn de gevolgen van het aannemen van een ziekmelding voor de organisatie?  Presentatie Angelo Wiegmans (Bedrijfplus.nl) en Raymond Diemer (Hobp.nl)

Huisregels in je onderneming

Gratis

Bekijken

Huisregels zijn noodzakelijk voor alle betrokkenen in een onderneming om te weten waar men aan toe is. Dat is eigenlijk niet anders dan bij elke andere soort van regelgeving.

Informatiebeveiliging

Gratis

Bekijken

Deze korte online cursus over informatiebeveiliging gaat in op de essentie van informatiebeveiliging.

Informatiemanagement

Gratis

Bekijken

Informatiemanagement is een cruciaal onderdeel van nagenoeg elke organisatie. De rol en invloed hiervan neemt ook nog eens sterk toe. Daarom is het essentieel dat er meer kennis is over de frameworks voor informatiemanagement.

Interne criminaliteit exit

Gratis

Bekijken

Heb jij last van criminaliteit binnen je bedrijf? Of vermoed je dat? Als er binnen jouw bedrijf nog geen gemeenschappelijk gedragen ethiek heerst, dan zul je adequaat moeten handelen rondom interne criminaliteit.