News Created with Sketch. Geplaatst op:
.

Nieuwe cao: de belangrijkste afspraken

Koninklijke CBM, FNV en CNV Vakmensen hebben een definitief akkoord bereikt op een nieuwe cao Interieurbouw en Meubelindustrie. De nieuwe afspraken gaan in per 1 januari 2022.

De partijen hebben het volgende afgesproken:

 • De cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • Tijdens deze looptijd worden de daadwerkelijk betaalde lonen en de lonen in de loonschalen op 1 februari 2022 verhoogd met 3% en op 1 januari 2023 met 3,25%.
 • Vanaf 1 januari 2022 voeren we een nieuw minimum functie- en loongebouw in op basis van de ORBA-systematiek. Aan de functiegroep A t/m E voegen we F en G toe.
 • Vanaf 1 januari dient iedere werknemer volgens het functiegebouw te worden ingedeeld op basis van ervaringsjaren in de bovengelegen trede in de functiegroep die van toepassing is. Werknemers kunnen er bij de indeling in de nieuwe loontabellen in loon niet op achteruitgaan.
 • Binnen het loongebouw word je beloond aan de hand van een beoordelingsstructuur of - als die er niet is - op grond van ervaring.
 • Werknemers die in 2022 in functietrede 0 of 1 worden ingedeeld, krijgen er bij de eerstvolgende tredeverhoging 2 ervaringstreden bij.
 • De kilometervergoeding om met de eigen auto naar een klus of karwei te rijden, wordt verhoogd naar € 0,35.
 • De bepalingen uit de cao gelden niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • Om de gezondheid te bevorderen is de werkgever verplicht elke 3 jaar een uitgebreid medisch onderzoek (PMO) met de mogelijkheid voor fysieke check, aan te bieden aan zijn werknemers.
 • De werknemer ontvangt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag.
 • Uitzendkrachten dienen een beloning van het uitzendbureau te ontvangen die gelijk is aan de beloning van de werknemer die bij de inlenende onderneming in een gelijke of gelijkwaardige functie werkt.  Daar horen ook vergoeding voor overwerk/ploegendiensten en vakantie-/ ATV dagen bij.
 • De cao Sociaal Fonds Meubel wordt verlengd  van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025
 • De mogelijkheid om een woon-werk reiskostenregeling in de cao op te nemen onderzoeken we gedurende de looptijd.

 

De volgende afspraken gaan per 1 januari 2022 in. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de aflopende cao 2020-2021:

 • Om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren en om mensen met zwaar werk in staat te stellen eerder dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken, willen we afspraken maken met vakbonden over een RVU-/zwaar werk-regeling binnen het subsidiekader van de MDIEU regeling, zodat zij vanaf 1 januari 2022 deze regeling kunnen gebruiken. Voorgesteld wordt om die mensen die eerder willen stoppen, die gelegenheid te geven vanaf het moment dat ze 65 jaar worden, op dat moment zwaar werk verrichten en 20 van de 25 jaar in de sector hebben gewerkt. Onder zwaar verstaan we werkzaamheden in de productie/montage, logistiek/transport en technische dienst. In de uitwerking van de regeling houden we rekening met mensen die door een fusie of wijziging van werkingssfeer van de werkgever in de referteperiode onder de cao-interieurbouw en meubelindustrie zijn komen te vallen. In geval van overlijden komt de uitkering de nabestaande(n) toe. De uitkering wordt jaarlijks  geïndexeerd worden conform de verhoging van de AOW. De regeling wordt gefinancierd via een werkgeverspremie.
 • De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te weigeren wordt verhoogd van 57 naar 60 jaar. De leeftijdsgrens om nachtwerk te weigeren blijft onveranderd 55 jaar.
 • Werknemers hebben vanaf 58 jaar het recht op een 4-daagse werkweek in het kader van de 58+ regeling.

 

Heb je een vraag over wat deze afspraken voor jou betekenen? Bel dan met 023-515 8820 of mail naar vakraadmeubel@cbm.nl.

Gerelateerd Nieuws

Nieuwe cao Meubelindustrie en Interieurbouw

De Interieurbouw en meubelindustrie heeft per 1 januari 2020 een ...
Lees meer

Flinke loonsverhoging in 2022 en 2023

FNV en CNV Vakmensen hebben een onderhandelingsresultaat voor een...
Lees meer